Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  20 Apr, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

   Kreeditarve ja laekumised

   Kreeditarvete laekumised kassas

   Kui kassas tehakse negatiivne arve ehk kauba tagastus on selle liigiks automaatselt kreeditarve.

   Seda saab teha:
   tagastamisena tšeki alusel või ilma,
   registreerides toote negatiivse kogusega.

   Tagastuse lõpetamiseks määratakse laekumise viis, mis tavaliselt on sularaha, mis ka kliendile tagasi antakse. Programm tekitab kreeditarvele laekumise kande miinusega.

   Kreeditarvete laekumised arvete moodulis

   Tasumata arve korral ehk staatus tasumata ning üleval on võlg.

   Näiteks: 

   Avame dokumendi → F4 (veel) → koosta kreeditarve → kinnita. Kinnitamise järel tekitab programm laekumise kande kreeditarvele miinusega liigiga “kreeditarvega”.

   Ja originaalarvele, millest kreeditarve tehti on automaatselt programm teinud tasakaaluks positiivse laekumise kande kreeditarvega:

   Järgnevalt näeme, et kliendil pole enam võlga ning dokumendi staatus on tagastatud:


   Tasutud arve korral ja kogu kauba tagastamisel

   Kreeditarve koostamisel käitume samuti ehk avame dokumendi → F4 (veel) → koosta kreeditarve → kinnita.

   Nüüd on automaatselt tekkinud originaalarvele lisaks laekumise kandele ka laekumine „kreeditarvega“ ehk arvel on niiöelda topelt laekumine. 

   Seega muutub esialgne laekumine arvel üleliigseks. Vastavalt soovile me, kas

   a) Tagastame kliendile raha ning sel juhul lisame uue laekumise kande originaalarvele miinusmärgiga ja liigiga, kuidas tagasi makstakse, näiteks ülekandega.

   Nüüd on originaalarvel kokku 3 laekumist: kaks positiivset ja üks miinusmärgiga. Nüüd on laekumistega korras ning arve ei mõjuta kuidagi kliendi saldot. 

   b) Tasutud summa jääb kliendile ettemaksuks, siis avatakse laekumise kanne ja seotakse arvest lahti, jättes arve lahter tühjaks ehk klõpsame konkreetse laekumise peal (algne kliendi tasutud laekumine) ja eemaldame arve lahtrist väärtuse, salvestame. 

    

   Nii tekib laekumine, mis on arvega sidumata ja mida saab siduda teiste arvetega. Antud originaalarve jääb seotuks vaid kreeditarvega. 

   Laekumist saame kliendi mõne teise arvega siduda minnes Müük Seosta laekumised arvetega. 

   Kui arve ise on juba tasutud 100% ja vaid osa arvest kuulub krediteerimisele 

   Ava originaaldokument  → F4 (veel) → Koosta kreeditarve → redigeeri ridu/kogused → kinnita

   Kuna kreeditarvele jääb vaid osa müüdud kaubast, siis tekib originaalarvele laekumise kanne kreeditarvega kreeditarve summas.

   Näiteks:

   Seega muutub esialgne laekumine arvel liiga suureks. Vastavalt soovile me, kas

   a) Maksame kliendile konkreetse summa ulatuses raha tagasi, siis lisame uue laekumise kande originaalarvele miinusmärgiga ja liigiga, kuidas tagasi makstakse. Miinusmärgiga summa peab olema sama, mis kreeditarvega laekumise summa, aga negatiivne. 

   Näiteks koostasime kreeditarve väärtusega 76.8€, siis tekkis kreeditarvega positiivne laekumine samas summas ning nüüd tagastame selle summa kliendile sularahas, siis lisame laekumise -76.8€ laekumiseliigiga sularahas:

   b) Kui klient soovib summat jätta ettemaksuks, siis avatakse laekumise kanne ja redigeeritakse laekunud summa kreeditarve summa võrra väiksemaks ja lisatakse kreeditarve summas positiivse märgiga laekumise kanne, mis jääb antud arvega sidumata ja seega ettemaksuks.

   Antud näite puhul muudame originaal kande summa 76.8€ võrra väiksemaks ehk muudame kande suuruseks 38.4€ (sest 115.2 - 76.8  = 38.4)

   Ning lisame uue laekumise summas 76.8€, mida ei seosta ühegi arvega. Nii tekib kliendile saldo 76.8€ ja saame selle arvega seostada Müük Seosta laekumised arvetega.