Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  9 Feb, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

  Kliendi lisamine manuaalselt

  Erply võimaldab kliendi lisada nii erakliendina kui ka ettevõttena. Laomoodulis saab kliendi luua kõikide CRM-i eelistega. Saate koguda väärtuslikku infot oma müügi- ja turundusstrateegia loomisel. Er...

  Klientide liigid + kliendikaardi tutvustus

  “Kliendid” moodul on loodud kliendiregistri haldamiseks ja filtreerimiseks. Võimalus on registreerida kliendiks nii eraisikuid kui ettevõtteid. Luues Erply keskkonnas uut klienti on vajalik sisestada ...

  Kliendi import

  Kliendimpordiga saab kliente importida Exceli failide abil.Lubatud vormingud:Failid võivad olla kas xlsx või csv (eraldaja tuvastatakse automaatselt)Faili sisu tuleks kodeerida UTF-8 või UTF-16Importi...

  Uued artiklid