Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  7 Feb, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

   Vaikimisi e-maili sisu muutmine

   Vaikimisi e-maili sisu on automaatselt loodud kõikidele kontodele, et kiirendada ja lihtsustada e-mailide saatmise protsessi. 

   Vaikimisi e-maili sisu saab muuta Seaded→ Üldseadistused.

   Seejärel tuleb leida sektsioon “Arvete saatmine e-postiga”

   Võimalus on muuta e-maili sisu dokumendiliigi ja keele põhiselt. See annab võimaluse salvestada erinevad sisud erinevat liiki e-mailidele. Näiteks salvestades liigile “Pakkumine” teistsugune sisu, siis iga kord kui seda liiki dokumenti e-maili teel edastatakse, ilmub sisusse vastavalt muudetud tekst. 

   E-mailide sisu on võimalik alati muuta. Kui erinevate dokumendiliikide alt ära kustutada uus muudetud sisu, siis ilmub e-maili juurde automaatselt sisu, mis on salvestatud “Üldine” liigi alla. 

   Lisaks tuleb e-maili sisus kaasa ettevõtte info(ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber jms), mis on kontol märgitud.