Toodete kuvamine ja peitmine veebipoes

17. oktoober 2023


See juhend kirjeldab, kuidas oma tooteid veebipoes kuvada ja peita. 

Konkreetsete toodete kuvamine/peitmine veebipoes

Avage tootekataloog  PIM Tooted. Seejärel kuvatakse list toodetest, mis on Erplysse sisestatud. Klikkige toote, mida soovite veebipoes kuvada/peita. Leidke tootekaardil “Muud sätted” alt “Näita e-poes”. 

Kui säte on märgistatud → toode kuvatakse veebipoes.

Kui säte on märgistamata → toodet ei kuvata veebipoes. 

Peale muudatuse tegemist salvestage. 

Tootegruppide ja alamgruppide kuvamine/peitmine veebipoes

Avage PIMTootegrupid. Kuvatakse tootegruppide loend. Tootegrupi kõrval olevatele rippmenüü nooltele vajutades saate avada alamgrupid. Tehke parem hiireklõps tootegrupil, mida soovite muuta ja vajutage “Muuda”. Leidke “Näita e-poes” säte. 

Kui säte on märgistatud → tootegrupp/alamgrupp kuvatakse veebipoes.

Kui säte on märgistamata → tootegruppi/alamgruppi ei kuvata veebipoes. 

Peale muudatuse tegemist salvestage. 

Impordiga toodete kuvamine/peitmine veebipoes

“Näita e-poes” linnukeste massiliseks eemaldamiseks on üks lihtsamaid viise import. 

  1. PIM → Ekspordi tooted → Ekspordi tootekataloog Excelisse, et filtreerida, millised tooted on e-poes nähtavad ning millised mitte. 
  2. Leidke üles “Show in Webshop(yes/no)” tulp ning asendage “yes/no” lahtrid väärtusega “no/yes”.
  3. Tabelist võib kõik andmed peale toote ID, tootekoodi ja “Show in webshop” ära kustutada. 
  4. Salvestage tabel ning importige uuesti Erplysse. PIM →I mpordi tooted

Valige “Update products” → Laadige üles Exceli fail formaadis XLSX või CSV → klikkige aktiivseks “File has headers” ”Create”.

Konfiguratsiooni alt valige “Match existing products by: Product Code, Product ID” → valige “Select Operation” alt “update”

Kui sobivad parameetrid on valitud, siis järgmisena tuleb hakata tabelis olevaid tulpasid viima kokku Erply süsteemis olevate väljadega (Mapping). Valige tulpade nimed: Product ID, Product code ja Product show in webshop. Kontrollige, et read on kollased koos kirjaga “Update”. Kinnitage ja alustage importi. 

 

Peale importi kontrollige tooteid, kas “Näita e-poes” linnuke on lisatud/eemaldatud.

Toodete massiline kuvamine/peitmine uue PIMi kaudu

  1. Valige menüüribalt PIM(new) või PIM → Halda tootekataloogi
  2. Erinevate filtrite abil sorteerige välja, milliseid tooteid soovite muuta
  3. Märkige tooted
  4. Valige ülevalt “Rakenda massmuudatus”
  5. Valige kas soovite eemaldada/lisada näita e-poes linnukesed 
  6. Vajutage salvesta ning kui muudatused on tehtud ilmub allservas rohelisel taustal tekst “Edukalt uuendatud!”

Tootekataloogis e-poe toodete ja mitte-e-poe toodete filtreerimine

Avage PIM → Tooted. Leidke filter, kus on “Kõik tooted” ja rippmenüü avamisel “Ainult e-poe tooted” ja “Ainult mitte-e-poe tooted”. Peale eelistatud valiku tegemist klõpsake nupul “Näita”. Selle filtri abil saate vaadata kas ainult veebipoe tooteid või neid tooteid, mida veebipoes ei kuvata.