Toodete kuvamine ja peitmine veebipoes

9. detsember 2022


See juhend kirjeldab, kuidas oma tooteid veebipoes kuvada ja peita. 

Konkreetsete toodete kuvamine/peitmine veebipoes

Avage tootekataloog  PIM Tooted. Seejärel kuvatakse list toodetest, mis on Erplysse sisestatud. Klikkige toote, mida soovite veebipoes kuvada/peita. Leidke tootekaardil “Muud sätted” alt “Näita e-poes”. 

Kui säte on märgistatud → toode kuvatakse veebipoes.

Kui säte on märgistamata → toodet ei kuvata veebipoes. 

Peale muudatuse tegemist salvestage. 

Tootegruppide ja alamgruppide kuvamine/peitmine veebipoes

Avage PIMTootegrupid. Kuvatakse tootegruppide loend. Tootegrupi kõrval olevatele rippmenüü nooltele vajutades saate avada alamgrupid. Tehke parem hiireklõps tootegrupil, mida soovite muuta ja vajutage “Muuda”. Leidke “Näita e-poes” säte. 

Kui säte on märgistatud → tootegrupp/alamgrupp kuvatakse veebipoes.

Kui säte on märgistamata → tootegruppi/alamgruppi ei kuvata veebipoes. 

Peale muudatuse tegemist salvestage. 

Impordiga toodete kuvamine/peitmine veebipoes

“Näita e-poes” linnukeste massiliseks eemaldamiseks on üks lihtsamaid viise import. 

  1. PIM → Ekspordi tooted → Ekspordi tootekataloog Excelisse, et filtreerida, millised tooted on e-poes nähtavad ning millised mitte. 
  2. Leidke üles “Show in Webshop(yes/no)” tulp ning asendage “yes/no” lahtrid väärtusega “no/yes”.
  3. Tabelist võib kõik andmed peale toote ID, tootekoodi ja “Show in webshop” ära kustutada. 
  4. Salvestage tabel ning importige uuesti Erplysse. PIM →I mpordi tooted

Valige “Update products” → Laadige üles Exceli fail formaadis XLSX või CSV → klikkige aktiivseks “File has headers” ”Create”.

Konfiguratsiooni alt valige “Match existing products by: Product Code, Product ID” → valige “Select Operation” alt “update”

Kui sobivad parameetrid on valitud, siis järgmisena tuleb hakata tabelis olevaid tulpasid viima kokku Erply süsteemis olevate väljadega (Mapping). Valige tulpade nimed: Product ID, Product code ja Product show in webshop. Kontrollige, et read on kollased koos kirjaga “Update”. Kinnitage ja alustage importi. 

 

Peale importi kontrollige tooteid, kas “Näita e-poes” linnuke on lisatud/eemaldatud.

Toodete massiline kuvamine/peitmine uue PIMi kaudu

  1. Valige menüüribalt PIM(new) või PIM Halda tootekataloogi
  2. Erinevate filtrite abil sorteerige välja, milliseid tooteid soovite muuta
  3. Märkige tooted
  4. Valige ülevalt “Rakenda massmuudatus”
  5. Valige kas soovite eemaldada/lisada näita e-poes linnukesed 
  6. Vajutage salvesta ning kui muudatused on tehtud ilmub allservas rohelisel taustal tekst “Edukalt uuendatud!”

Tootekataloogis e-poe toodete ja mitte-e-poe toodete filtreerimine

Avage PIM → Tooted. Leidke filter, kus on “Kõik tooted” ja rippmenüü avamisel “Ainult e-poe tooted” ja “Ainult mitte-e-poe tooted”. Peale eelistatud valiku tegemist klõpsake nupul “Näita”. Selle filtri abil saate vaadata kas ainult veebipoe tooteid või neid tooteid, mida veebipoes ei kuvata.