Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  1 Nov, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

   Laokoguste import

   Laokoguste importi on ideaalne kasutada paljude toodete korraga arvelevõtmiseks. Selleks, et Erply süsteemi laokoguseid importida, tuleb esmalt andmed Excelis korrastada ja tabel salvestada CSV või XLSX failina. 
   Impordi moodulis on võimalik lisada/uuendada/täiendada nii tavatooteid kui ka maatrikstooteid. Laokoguste impordi korral tootekogused liidetakse juba olemasolevaga. 

   Laokoguste importimiseks minge PIM → Impordi tooted.
   Valige sealt toodete uuendamine (Update Products).
   Laadige arvutist üles õige dokument. Kui tabelil on päised, vajutage nupule File has headers ning seejärel Create.
   Alavalikust Type on võimalik valida tabelis olevate toodete tüüp - tavatooted või maatrikstooted.
   Konfiguratsiooni (Configuration) alt saate valida, mille järgi programm olemasolevaid tooteid kokku sobitab (Match existing products by). Enamasti kasutatakse selle jaoks tootekoodi, mis on igal tootel unikaalne.

   Järgmine samm on kaardistamine (Mapping). Laokoguste importimiseks on kohustuslikud järgmised väljad: tootekood/UPC/EAN kood; laokogus arvelevõtmiseks (Inventory Registration Quantity); laohind arvelevõtmiseks (Inventory Registration Price). Kõik muu on valikuline.
   Veerud, mida soovite lisada, tuleb kindlasti siduda andmetega. Kui süsteem seda automaatselt ei tee, saate vajutada lahtrile Kaardistamata (Not Mapped). Kaardistamiseks vajutage tulba pealkirjale ja valige sealt õige tunnus.
   Näide: “CODE” rea tunnuseks on “Product Code”.
   Kui jätad märkimata välja Toote laohind arvelevõtmiseks, siis võetakse laokogused arevele 0 hinnaga.

   Kui vajalik info on seotud, kinnitage see (Apply and validate configuration & Confirm and start import).
   Peale kinnitamist alustatakse impordiga.

   Kinnitamisega tekib automaatselt arvelevõtmise akt, mida saab näha Ladu → Arvelevõtmise aktid.
   Arvelevõtmise akti avamisel on näha, et toodet, mille kood on “3”, on nüüd 10 tükki arvele võetud ehk laokoguste import oli edukas.