WooCommerce KKK

9. veebruar 2022


Miks toode ei ole jõudnud e-poodi või selle info pole uuenenud?
Kontrolli, kas tootekaardil on olemas linnuke “näita e-poes” ning kas toote staatus on “aktiivne”. Juhul, kui toode pole jõudnud vajalikku gruppi tasub kontrollida, kas konkreetsel tootegrupil on samuti “näita e-poes” aktiveeritud. Kui integratsiooni sünk tüübiks on valitud sortiment, tuleb kontrollida, kas vastav toode on kindlasti vastavas sortimendis olemas.

Maatrikstoodete korral tuleb kontrollida, kas minu loodud tooted on korrektselt loodud. Kuidas seda kontrollida? Avage maatrikstoode, mis ei ole jõudnud e-poodi, ning vahelehelt “maatriks” näete, kas variatsioonid on peatootega seotud, sh kas variatsioonidele on rakendunud dimensioonid (näiteks värv ja suurus). Juhul kui maatrikstoote all tooteid ei kuva on tõenäoliselt toode “katki” või variatsioonid genereerimata. Niisamuti peab olema maatriksvariatsiooni tootekaardil näha nii peatoode kui ka konkreetse variatsiooni dimensioonid ja selle väärtused. Katkiste variatsioonide korral tuleb need arhiveerida ning genereerida uued variatsioonid. 

Tooteinfo uuenemise osas tuleb kontrollida integratsiooni paneelilt selective sync valikuid, vajadusel teha seal muudatused.
Üks põhjus, miks toode või uus info ei ole jõudnud e-poodi võib olla ka sünki staatuses. Juhul kui staatus on midagi muud kui “Done” tasub oodata kuni sünk vastavasse staatusesse jõuab ning siis uuesti kontrollida. 

Mida kontrollida, kui e-poes ei ole laoseis uuenenud?
1. Kas selective sync all on laoseisude sünk sisse lülitatud (integratsiooni paneel). 
2. Kas toote ID-d klapivad (Erply toote ID = Woo meta: productid).
3. Maatrikstoodete korral kontrollida, kas variatsioonid on korrektselt loodud (variatsiooni kaardil märgitud nii peatoode kui ka dimensioon(id) ja selle/nende väärtused)
4. Kas sünk staatus on “Done”?

Miks e-poodi on jõudnud käibemaksuta hinnad?
Käibemaks tuleb seadistada WooCommerces. Erply saadabki need km-ta. 
Selleks avada WooCommerce, minna Settings -> Tax

Miks mu tootepildid ei jõua WooCommerce?
Integratsioon pärib pildid tootepildid (beeta) alt. Kui sinu kontol on lisatud pildid “Tootepildid” moodulisse, siis need ei jõuagi läbi meie Woo liidestuse e-poodi. Vastava mooduli puudumise korral võtta ühendust meie klienditoega: abi@erply.com
Juhul kui eelnev kriteerium on täidetud soovitame kontrollida integratsiooni paneelil “selective sync” alt, kas piltide sünkroniseerimine on sisse lülitatud.

Miks hinnakirja hinnad ei ole e-poes kuvatud?
Hinnakirjas peavad olema tooted erihinnaga toodete all, tootegruppide kaupa soodustuste lisamine Woo integratsiooni ei jõua. Hinnakiri peab olema lisatud integratsiooni paneelil. Olenevalt, kas tegemist on e-poe tavahindadega või soodushindadega tuleb valida vastavalt, kas “Price list for regular prices” ja/või “Price list for sales prices”. Kui hinnakiri on lisatud paneelile ja muudatused salvestatud tuleb integratsioon üle sünkida. Seejärel jõuavad vastavad hinnad e-poodi.

Miks integratsiooni staatus on “On Hold”?
Üheks tõenäoliseks põhjuseks on kliendi tehtud serveri muudatused. Juhendist leiab täpse info, kuidas on vaja WooCommerce seadistada, et Erply ja Woo vaheline integratsioon toimiks. 
Kontrollida üle vastavad seadistused ning vajadusel teha manuaalne sünk Erply pool. 

Miks mu tellimused ei jõua Erplysse?
Kontrollige integratsiooni sätted. Kas veebipoe URL on korrektne ning ega lõpus ei ole “/”? Vajadusel “/” eemaldada. Kas webhooksid on WP admin paneelil korrektselt loodud? 
Kas integratsiooni staatus on “Done”? Kui ei, siis tuleks oodata või manuaalselt alustada uut sünki. 
Erplysse jõuavad Woo tellimused, mis on staatuses “On Hold”, “Processing” ja “Complete”. 

Miks uued tooted jõuavad e-poes vaikimisi tootegruppi? 
Juhul kui valitud sync rule on “existing setup”, siis ei looda e-poodi Erply tootegruppe ja kõik uued tooted lisatakse Woo vaikimisi gruppi. 
Integratsiooni paneelil selective sync alt kontrollida, kas tootegruppide sünk on sisse lülitatud; vajadusel see sisse lülitada ja muudatused salvestada. 

Miks jõuavad tooted e-poes draft staatusesse?
Kontrollida, kas toote ID-d kattuvad Erplys ja WooCommerces (Erply toote ID = Woo metadata: productid). Kas toode on Erplys aktiivne ja “näita e-poes” linnuke olemas? Vajadusel muuta toote staatust ja/või lisada e-poe linnuke. 

Mida kontrollida, kui integratsiooni staatus on “In progresss”, kuid e-poodi ei ole tooted jõudnud?
1. Kas Woos on antud API võtmele write luba (WooCommerce -> Settings -> Advanced -> REST API -> Kontrollida, kas on read/write luba antud) 
2. Kas Eplysse lisatud URL on korrektne? Seda saab kontrollida lingile klikkides -> kas avaneb õige leht?
3. Kas vajalikud serveripoolsed muudatused on tehtud? WooCommerce -> Status -> Server Environment -> kontrollida, kas antud on minimaalsed väärtused PHP post max size ja PHP time limit sätetele. Juhendis täpne info. 

Kuidas siduda e-poe transport Erply tootega?
Selleks tuleb luua Erplysse uus artikkel: 0 hinnaga mitte-laotoode, ning kontrollige, et “näita e-poes” linnuke on maha võetud. Seejärel tuleb kontrollida toote ID (kiireim viis ID nägemiseks on avada tootekaart ja vaadata toote URL-i). Integratsiooni paneelile lisada vastav ID lahtrisse “Shipping fee product”. Salvestada muudatused. Edaspidi on loodud artikliga seotud teie e-poe tellimuse transport. Transpordi hind saadetakse e-poest. 


Täiendavate küsimuste/probleemide korral võtta ühendust klienditoega: abi@erply.com.
Palume päringus täpsustada, kas ja mida olete ise kontrollinud ning lisage enda Erply ja e-poe info.