Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  3 Mar, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

   Hinnakirja import

   Impordiga saate the lisada uue hinnakirja või muuta olemasolevas hinnakirjas toote hindasi. Importimisel tuleb eelnevalt Erplys koostada hinnakiri minnes "Jaekett" -> "Hinnakirjad". Hinnakirjale peab olema antud vähemalt nimetus, kuid soovitatavalt ka märge aktiivsuse kohta (linnuke "aktiivne") ning alguskuupäev - vastasel juhul hinnakiri ei ole kuvatud kaardistamise valikutes tehes importi. Lõpukuupäeva määrama ei pea, kui tegemist ei ole tähtajalise hinnakirjaga.

   Ühe impordiga saab korraga importida hindu kuni 50 erinevale hinnakirjale.

   NB! Hinnakirja saab importida ainult tavatooteid, maatriks tooteid ning varaiatsioone Komplekttooteid ning komplekteeritavaid tooteid importida ei saa, need tuleb hinnakirja lisada käsitsi!

   Hinnakirja impordiks piisab, kui Exceli tabelisse kirjeldate ära unikaalse tootekoodi, ehk siis koodi, mis on ainult ühel kindlal tootel (tootekood, EAN, ID vms) ja hinnakirja määratava neto või bruto müügihinna. Kui tegemist on juba olemasolevate toodetega, siis unikaalse koodi järgi leitakse toode tootekataloogist üles importeri poolt.


   NB! Soovitatav on importida .xlsx formaadis faili ja kontrollida, et kõik valemid on eemaldatud excelist! Ka olemasolevate Erply toodete hinnakirja lisamisel jätke tabelisse võimalikult vähe infot toote kohta. Ainult vajalikud väljad.

   Importimiseks kasutage funktsiooni "Impordi tooted", minnes PIM - Import Products. Pärast faili üleslaadimist pöörake tähelepanu nupule "Fail has headers" ja valige konfiguratsioonide alt, kas on vaja lisada uusi tooteid või uuendada olemasolevate infot (Add new, Update). Match existing product by on oluline väli, siin peaksite valima, milline on toote kordumatu/unikaalne kood, mida importer saab kasutada olemasolevate ja mitte olemasolevate toodete leidmiseks. Nii et veenduge, et on valitud õige valik väljal (Product code, EAN, ID jne)

   Nüüd valige jaotises „Data Mapping”, millistes veergudes on missugune väärtus. Võimaluste loend avaneb, kui klõpsate veeru päistel “Not Mapped”. Võite kasutada ka selles aknas olevat otsinguriba. Seega, kui sul on esimeses veerus tootekood, siis vali “Product code” ja hinnaveerus Price list price (hinnakirja nimi). Pange tähele, et saate importida kas hinnakirja hinda koos käibemaksuga või hinnakirja netohinda.

   Kui tegemist on uute toodetega, siis tuleks faili lisada veel ka muu tooteinfo. Põhjalikum õpetus Import Products kohta leiab leheküljel: Product Importer

   Lõpus on mõistlik ka tõmmata alla aruanne “Download Report” kaudu, et kontrollida, kas kõigi ridade import Excel’ist õnnestus.

   Kui hinnakiri on loodud ja ära kirjeldatud, siis selle automaatseks rakenduseks tuleks hinnakiri ära siduda.