Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  21 Dec, 2021
  Püsilink:

   Lao ja hinna otsing   Lao ja hinna otsing kassas annab tulemuseks konkreetse toote tavahinna, koguse kokku ning eraldi koguse nendes ladudes, millele kasutajal õigused on.

   Klikkides nupul ilmub vaade:

   Sisestades otsingu-aknasse kas toote koodi või nime, kuvatakse vastavaid tooteid loetelus. 
   Klikkides vastava toote real, kuvatakse laoseisu antud tootel detailsemalt:

   Nupp "Lisa" lisab toote arvele.