Alkoholiaktsiis mõisted

19. august 2021


1. Aktsiisi mõiste ja ajalugu

Aktsiisid on tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi. Aktsiisiga maksustatud kaubad maksustatakse üldises korras käibemaksuga, kusjuures aktsiis suurendab käibemaksuga maksustatavat väärtust. Aktsiise ei saa siiski vaadelda käibemaksu lisaprotsendina, sest aktsiiside administreerimine toimub omaette eeskirjade kohaselt (kaupade mõõdu või kaalu järgi), mis ei ole käibemaksu arvestusega seotud. Aktsiis jääb tarbijale varjatumaks kui käibemaks, sest müüja ei näita arvetel kauba hinnas sisalduvat aktsiisi.

Sarnaselt käibemaksuga kannab maksukoormust lõpptarbija, kuid maksu kogujad ja maksjad on ettevõtjad, kes kaupu toodavad või impordivad.

Erinevalt käibemaksust on aktsiis ühetasandiline maks. See tähendab, et aktsiisikohutus tekib vaid üks kord, kas kauba tootmisel või Eestisse toomisel (täpsemalt aktsiisilaost väljastamisel) ja hilisematel müügietappidel mingit täiendavat maksustamist enam ei toimu. Kuna aktsiisimäärad ei sõltu maksuobjekti väärtusest, vaid on fikseeritud kauba ühiku kohta (erand on tubakaaktsiis, milles osa maksust on seotud toote maksimaalse lubatud jaehinnaga).

 

2. Aktsiisidega maksustamise põhimõtted

Aktsiisidega maksustamisel on põhimõte, et maksustamine toimub kauba tarbimiskohas. Sellest tuleneb, et kui aktsiisikaup eksporditakse või tarvitamiseks kõlbmatu kaup hävitatakse maksuhalduri kontrolli all, siis tuleb rakendada maksuvabastust või aktsiis tagastada.

Eestis toodetud ja Eestisse imporditud kaubad maksustatakse ühtemoodi. Aktsiisi eesmärk on maksustada konkreetse kauba tarbimist sõltumata kauba päritolust, samas kui tollimaksu eesmärk on maksustada just importi.

Alates 1.04.2003 reguleerib alkoholi, tubaka ja kütuse maksustamist ühine aktsiisiseadus (ATKAS) ning omaette seadusena jäi kehtima pakendikatsiisi seadus.

Maksustamine sõltub sellest, kas kauba ostja on teise riigi ettevõtja või eratarbija. Kui aktsiisikaup lähetatakse ühe liikmesriigi aktsiisilaost teise liikmesriigi aktsiisilattu või registreeritud kauplejale, siis rakendatakse lähetajariigis maksuvabastust ja maksustamine toimub sihtkohariigis sealsete maksumäärade järgi. 

EU välisest riigist saabuva kauba puhul tuleb maksta aktsiis Eestis, aga kauba eksport on maksuvaba.

Aktsiisiladu -  on mõeldud eelkõige aktsiisikauba tootmiseks, et võimaldada tootjal maksukohustus edasi lükata kuni selle hetkeni, mil aktsiisikaup tarbimisse läheb.

Registreeritud kaupleja - maksukohustus tekib teisest liikmesriigist kauba vastuvõtmisel.