Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  30 May, 2022
  Püsilink:
  Also available in:Finnish

   Maatrikstoodete import

   Impordimoodul Import products (beta)

   Tegemist on impordimooduliga, millega saab importida nii tavatooteid ja maatrikstooteid, hinnakirju  ja alg-laoseisu. Impordimoodul avaneb "Ladu" -> "Import products (beta)" alt.
    

   Nõuded imporditavale failile:

   Faili formaadiks sobib CSV (eraldajaks semikoolon), XLS ja XLSX.

   Faili suurus maksimaalselt 8MB.

   Esimene rida peab olema päiserida - kindlasti ainult 1 rida! Iga järgnev rida loetakse uueks tooteks.

   Iga toode peab olema eraldi reana.

   Veerud võivad olla teile sobivas järjestuses. Eelvaates saate määrata igale veerule vastava päise.

   Impordimooduli avaleht annab vaikimisi võimaluse importida tavatooteid .

   Klikates "Import matrix products" saab importida aga maatrikstooteid. 

   Maatrikstoodete impordil peavad olema failis teatud minimaalsed andmed. Need on:

   Maatrikstoote kood/ean, olenevalt kumb valitakse maatrikstoote tuvastamisel

   Maatrikstoote nimi

   Variatsiooni kood/ean, olenevalt kumb valitakse variatsioonitoote tuvastamisel

   Variatsiooni nimi koos dimendiooni väärtusega (suurus, värv jne) nimes

   Minimaalselt üks dimensiooni väärtus, maksimaalselt kolme dimensiooni väärtust

   Kuigi maatrikstoodete impordiga võib olla võimalik ka tooteid uuendada, siis tuleb arvestada, et olemasolevatele toodetele ei saa ei lisada ega eemaldada dimensioone ega ka nende järjekorda muuta. See võib olemasolevad maatrikstooted ja variatsioonid rikkuda!

   .xls ja .xlsx puhul ei tohiks faili alles jätta valemeid. Kui failis on veerud kokku pandud või summad kokku arvutatud valemitega, siis tuleks fail salvestada csv-na või siis kopeerida vastavad veerud ja kleepida ainult nende väärtused.

   Valige fail "Select file" alt.

   Vajadusel saate alla laadida näidisfaili. 

   Koguste ja laohindade importimisel on oluline valida õige ladu. Saate ka ära märkida, kas:

   tooted on leitavad tootekoodi, EANi või nimetuse järgi. NB! See veerg peab olema failis ka igal real täidetud!

   lisatakse uued ja uuendatakse olemasolevaid tooteid, või ainult lisatakse uued tooted, või ainult uuendatakse tooteid.

   arhiveeritud tooteid uuendatakse või ignoreeritakse.

   Et näha impordi eelvaadet klikkige nupul "Preview".

   Impordi eelvaates kuvatakse imporditava faili esimest 10 rida, kus tuleb määrata igale veerule vastav päis. 

   Ka eelvaates saab määrata, kas maatriks ehk peatooteid tuvastatakse ja variatsioonitooteid tuvastatakse Tootekoodi, EANi või Nimetuse järgi. Kuna impordimoodul on inglisekeelne, siis jah/ei väärtused tuleb impordifaili määrata ka inglisekeelselt yes/no.

   Kui päised on määratud, klikka "Test the import by importing 10 rows" - imporditakse esimesed 10 rida ja antakse võimalus üle kontrollida, kas info läks tootekaardile nii nagu oli vaja. Kui kõik klapib, siis klikkige "Import" ja ka kõik ülejäänud read imporditakse.

   Impordimoodul on võimeline ise osaliselt päiseid tuvastama, seega on oluline enne importi üle vaadata, kas impordimooduli määratud päised vastavad sellele, kuidas tarvis on.

   Impordi lõpus väljastatakse raport, kust on võimalik üle kontrollida, millised read lisati, uuendati või kas leidus ka ridu, mis mingil põhjusel vahele jäeti.

   Kui imporditakse ka laokoguseid, siis impordi käigus tekivad "Ladu" alla Arvelevõtmise aktid. Vajadusel saab seal korrigeerida hinda või siis impordi ebaõnnestumise korral akti kustutada. Kui akt kustutada, siis sellega arvele võetud kogused lähevad laost maha, justkui poleks neid arvele võetudki.

   Kui importida negatiivseid koguseid, siis ka need kantakse Arvelevõtmise aktile, kuigi laoliikumine toimub vastupidises suunas (koguse ees on miinus ja toode kantakse laost maha).

   Maatrikstoote importimisel kasutatavad väljad:

   m – imporditakse maatriksi peatootele; v – imporditakse variatsioonile; m&v – imporditakse nii maatriksi peatootele kui ka variatsioonile

   Variation Dimensions ehk dimensioonid.

   Vaikimisi on Seaded-> Kõik seaded-> Lao seaded-> Dimensioonid all  määratud järgmised:

   Importimiseks muid dimensiooni väärtusi tuleb dimensioon kõigepealt lisada:

   Näit.

   Lisa nimetus kõikides keeltes ja salvesta. Nüüd saab seda impordil valida.

   v – Color - Dimensioon värv

   v – Size - Dimensioon suurus

   v – Length - Dimensioon pikkus

   Matrix Code

   m – Code – Maatrikstoote kood

   m – UPC/EAN - Maatrikstoote EAN

   m – Code 3 - Maatrikstoote kood 3

   m – Manufacturer code - Maatrikstoote tootjakood

   Matrix name and description

   m – Name EST – nimetus EST

   Vaikimisi lisada ainult konto põhikeeles ja kontole seadistatud lisakeeltes. Kui on tarvis importida nimetusi ka teistes keeltes, siis tuleb selleks pöörduda kasutajatoe poole abi@erply.com ning lisada oma Erply ID kuhu keeled tuleks lisada. 

   m&v – Description – lühike kirjeldus.

   E-poe kontektist kuvatakse lühike kirjeldus toote eelvaates. Tegemist on toote üldinfoga.

   Lühikest kirjeldust saab vaikimisi importida ainult konto põhikeeles. Soovi korral saame lisada kirjelduste importimise veel lisaks kolmes keeles. Selleks tuleb märku anda kasutajatoele abi@erply.com ja lisada oma Erply kood ning mis keeles kirjeldusi soovitakse importida. 

   m&v – Long description – Pikk kirjeldus

   Pikk kirjeldus kuvatakse e-poes siis, kui eelvaaatest toote peale klikata. Tegemist on toote detailsema infoga, mis võib sisaldada ka toote koostisosi ja kasutusjuhiseid.

   Pikka kirjeldust saab vaikimisi importida ainult konto põhikeeles. Soovi korral saame lisada kirjelduste importimise veel lisaks kolmes keeles. Selleks tuleb märku anda kasutajatoele abi@erply.com ja lisada oma Erply kood ning mis keeles kirjeldusi soovitakse importida. 

   Matrix & Variation measures and weight

   m&v – Weight - m&v Ühiku netokaal

   m&v – Packed weight (gross weight) - m&v Ühiku brutokaal

   m&v – Length - m&v Pikkus

   m&v – Height - m&v Kõrgus

   m&v – Width - m&v Laius

   m&v – Volume - m&v Maht

   Matrix & Variation status

   m&v – Product is active (yes/no) - m&v Toode on aktiivne (yes/no)

   m&v – Status (active /archived /no longer ordered /not for sale) - m&v Staatus (active /archived /no longer ordered /not for sale)

   m&v – Show in webshop (yes/no) - m&v Näita e-poes (yes/no)

   Matrix & Variation taxing

   m&v – Tax % - m&v Käibemaksu määr (ilma % märgita)

   m&v – Tax free (yes/no) - m&v Maksuvaba (yes/no)

   Matrix & Variation stock keeping and delivery

   m&v – Non-stock product (yes/no) - m&v Mittelao toode (yes/no)

   m&v – Unit - m&v Ühik

   m&v – Beverage containers amount - m&v Pandipakendi kogus

   m&v – Usual delivery time - m&v Tarneaeg

   Matrix & Variation origin and grouping

   m&v – Product group - m&v Tootegrupp

   m&v – Product category - m&v Seeria

   m&v – Priority group - m&v Tähtsusgrupp

   m&v – Supplier - m&v Hankija

   m&v – Country of origin - m&v Päritoluriik

   m&v – Manufacturer - m&v Tootja

   m&v – Brand - m&v Kaubamärk

   Variation code

   v – Code - Variatsiooni Tootekood

   v – UPC/EAN - Variatsiooni EAN

   v – Code 3 - Variatsiooni Kood 3

   v – Manufacturer code - Variatsiooni Tootjakood

   Variation name and description

   v – Name EST – Variatsiooni nimetus EST

   v – Description – Variatsiooni lühikirjeldus

   v – Long description – Variatsiooni pikk kirjeldus 

   Variation pricing and cost (tuhande eraldajat kasutada ei tohi!)

   v – Net sales price - Variatsiooni Neto müügihind

   v – Sales price with tax - Variatsiooni Bruto müügihind

   v – Product cost - Variatsiooni informatiivne laohind

   Variation Pricelists (ühe impordiga maksimaalselt kuni 50 hinnakirja)

   v – Price (pricelist A) - Netohind (hinnakirjas A)

   v – Price (pricelist B) - Netohind (hinnakirjas B)

   Variation measures and weight

   v – Weight - Variatsiooni Ühiku netohaal

   v – Packed weight (gross weight) - Variatsiooni Ühiku brutokaal

   v – Length - Variatsiooni Pikkus

   v – Height - Variatsiooni Kõrgus

   v – Width - Variatsiooni Laius

   v – Volume - Variatsiooni Maht

   Variation stock keeping and delivery

   v – Non-stock product (yes/no) - Variatsiooni Mittelao toode (yes/no)

   v – Beverage container amount - Variatsiooni pandipakendi kogus. Kuna panditoodet importida ei saa, mõttetu!

   v – Usual delivery time - Variatsiooni Tarneaeg

   v – Reorder point - Variatsiooni Min. kogus

   v – Restock level - Variatsiooni Soovituslik kogus

   Variation Inventory Registration

   v – Inventory Registration Quantity -Variatsioonitoote laokogus arvelevõtmiseks, kui koos toodete impordiga soovitakse ka kaubad arvele võtta

   v – Inventory Registration Price - Variatsioonitoote laohind arvelevõtmiseks, kui koos toodete impordiga soovitakse ka kaubad arvele võtta

   Variation status

   v – Product is active (yes/no) - Variatsiooni Toode on aktiivne (yes/no)

   v – Status (active /archived /no longer ordered /not for sale) - Variatsiooni Staatus (active /archived /no longer ordered /not for sale)

   v – Show in webshop (yes/no) - Variatsiooni Näita e-poes (yes/no)

    

   Atribuutide lisamine maatrikstoodetele

   Kui peaks vaja olema importida maatrikstoodete variatsioonidele ka atribuute, tuleb seda teha tavatoodete impordiga, kus failis on vaid veerud variatsiooni kood ja atribuutide veerud.

   "Import products (beta)" abil saab andmed importida nii Exceli kui ka csv-na. Kui esineb tõrkeid importimises või faili kodeeringus, siis tasub järgida juhiseid, millega saab faili importimiseks õigesse kodeeringusse.

   Google Drive ja Sheets

   lae Exceli fail Google Drive-i;

   ava see Google Sheets rakendusega;

   kustuta kõik ebavajalikud veerud (tühjad veerud ja need mis jäävad importimisel märgistamata);

   kustuta kõik tühjad read (enamasti on vaja tabeli lõpp üle kontrollida);

   vali Google Sheets menüüst "File" -> "Download as" -> "Comma-separated values (.csv current sheet)”.

   Selliselt toimides ei teki punkti ja koma eristamisel probleeme

   Faili saab õigesse kodeeringusse ka tavapäraselt Exceliga:

   ava imporditav fail Excelis;

   kustuta kõik ebavajalikud veerud (tühjad veerud ja need mis jäävad importimisel märgistamata);

   kustuta kõik tühjad read (enamasti on vaja tabeli lõpp üle kontrollida);

   vali Exceli menüüst "File" -> "Save as" -> ning faili tüübiks vali "CSV UTF-8 (komaeraldusega)".

   NB! Import ei pruugi õnnestuda, kui imporditav fail salvestada csv vormingusse läbi Microsoft Edge´i.