Ostuarved

1. november 2022


On this page

Ostuarve võtab hankijalt saabunud kauba lattu vastu. Ostuarvet saab koostada, kas varasemast ostutellimusest, või ka nullist.
Ostuarve koostamine ostutellimustest on võimalik, kas valides Ostutellimuse 'Veel' valikutest koosta ostuarve

 

Või kui avada ostutellimus on all paremal nurgas nupp Koosta Ostuarve.

 


Kui teil on soov mitmest ostutellimusest ostuarvet koostada, siis on võimalik see tehes linnukesed soovitud ostutellimuste ette ning valides alt paremalt 'Koosta tellimustest ostuarve'. 

 

 

Lisa Ostuarve

Lisades uut ostuarvet, või koostades see varasemast ostutellimustest on enne kinnitamist võimalik teha muudatusi.

Kui kaupa jõuab kohale vähem kui algses ostutellimuses, on võimalik ostuarvel kogust muuta. Kui tuleb juurde tooteid, on ka neid võimalik enne kinnitamist ostuarvele lisada. Muuta saab vajadusel ka ostuhindasid ning allahindlusprotsente. Kui ostutellimusele on lisatud täiendavat infot, nagu lisanduvad kulud, kliendi info jne, siis kandub see üle ka ostuarvele. Seda aga ainult ühest ostutellimusest arve koostamisel. Kui soovite lisada mitu ostutellimust ühele ostuarvele, siis varasem lisainfo üle ei kandu lisakulude erinevuse, erineve kliendiinfo jms tõttu.  
Ostuarvet koostades on kindlasti vaja sisestada Arve Number, Hankija ning Ladu, kuhu soovite, et kaup kanduks. Tooteid lisades annab toote nime kirjutades süsteem valiku toodetest, mis Erplys antud nimele vastavad. 

Kui tooted lisatud/üle vaadatud, siis saab liikuda edasi täiendava informatsiooni juurde. 

Üldinfosse tulevad staatus, koostaja ja valuuta automaatselt. Lisada saab soovi korral viitenumbrit ning projekti, kuhu alla ostuarve kuulub. Laokande kuupäev tuleb automaatselt ostuarvet kinnitades, seda muuta ei saa. 
Hankija informatsioon tuleb automaatselt, kui olete valinud Ostutellimusele hankija. 
Makse infos saab lisada maksetähtaja päevi, millest süsteem arvutab maksetähtpäeva. Tasutud linnukese võite panna, kui koostate ostuarvet tagantjärgi ning see on juba tasutud. Hiljem on seda linnukest võimalik muuta, kui märgistate arve tasutuks. 
Kliendi info võite lisada, kui soovite kaupa tarnida otse kliendile. Valides kliendi, saab lisada klienidaadressi ning kontaktisiku vastavalt kliendiinfole. 
Lisanudvad kulud on näiteks transport. Te saate valida, kuidas soovite lisanduvat kulu toodete vahel jagada, ostuhinna või koguse järgi.
Valides koguse järgi, jagab süsteem lisanduva kulu ridade vahel, vastavalt ridade koguste järgi. 
Valides ostuhinna järgi jagab süsteem lisanduva kulu võttes arvesse toote ostuhinnad. Ehk ostuhinnas kõrgemale tootele lisandub suurem lisanduv kulu kui madalama ostuhinnaga tootele.
Vajadusel saab lisada Ostuarvele ka Märkmeid ning Istrastati.