Kõikidel toodetel ei näita aruannetes informatiivset laohinda?

14. märts 2022


Laoseisu aruannet vaadates täheldasid, et toote ostuhind ning (informatiivne)laohind on 0. Mõned viisid arusaamiseks, kust see tuleb. 

1. Kas tegemist on toote või teenusega?

Teenuse informatiivne laohind on 0 kuna teenuse kasum on 100%. Seetõttu pole ka neil sisseostuhinda ega ka (informatiivset)laohinda. 

2. Kas tootekaardil on informatiivne laohind olemas?

Informatiivne laohind läheb ostudokumentidele ning arvelevõtmise aktile. Kui tootekaardil pole informatiivne laohind märgitud, võib juhtuda, et võtate toote lattu 0 hinnaga. See jääb aruandele samuti näha.

3. Informatiivne laohind on tootekaardil märgitud, aga aruandes näitab ikka 0.

Tootekaardil on Laoaruande nupp, seda vajutades näeb tootega müügid, sisseostud, arvelevõtmised ning mahakandmised ära. 

Laotoimingute all näete antud toote ostuarveid ja arvelevõtmisi. Need dokumendid mõjutavad aruannetel informatiivset laohinda. Ridadel laohind ja summa laohinnas on näha, kas toode on sisse tulnud 0 hinnaga. Sissevõtudokumente saab vaadata ka laopõhiselt, vajutades kindlale laole peale.

Siin saab avada vastava ostu või arvelevõtmise akti dokumendi ja seal toote hinda muuta, kui selleks on kasutajal piisavalt õiguseid. Peale hindade muutmist, muutuvad ka väljaminevate toodete maksumus.
Kui dokument avada ja muuta hind ära, siis väljaminevatel toodetel muutub informatiivne laohind samuti. Seega toote hinna muutmisel 3€-lt 2,5€ peale, siis on kõikidel peale seda tehtud müügidokumentidel ka toote maksumus 2.5€. Neid muutusi saab teha ainult siis, kui kasutajal on piisavalt õigusi. 

4. Informatiivse laohinna järel on “*”.

Mõnedel aruannetel võib näidata tärni informatiivse laohinna järel. See tähendab, et toode ei ole laos olnud, aga seda on müüdud ning see on viimane hind, millega sisse võeti. Näiteks müümise ajal oli informatiivne laohind 22.11€*, müüsid kaupa laoseisuta ning ostsid toodet juurde hinnaga 22€, siis muutub ka hind vastavalt. 

Parameeter: use_cost_from_product_card_in_reports kui on 1 näitab 'Hinda', 'Keskmine ostuhind' / 'Keskmine laohind' asemel. Kui parameeter lisatud ei ole näitab vastupidi.