Mida teha laoga, mis pole enam kasutusel?

4. oktoober 2022


Ladu ei ole enam kasutusel

Kui Te ei soovi enam kindlat ladu kasutada, siis on võimalus ladu kasutajate eest ära peita. 

Ladu Erplys kustutada pole võimalik, sest sellisel juhul oleksid varasemad dokumendid ilma laota. 

Peitmiseks minge Seaded - Kasutajad, avage kasutaja, eemaldage ladu, mida enam ei kasuta ning salvestage.

 

Võimalus on ka märkida lao nimesse, et ladu ei ole enam kasutusel ning seejärel rea lõpus olevate noolte abil liigutada ladu nimekirjas alla. Selle jaoks valige menüüst Jaekett→ Laod/kauplused→ avage ladu → lisage laole juurde “ei kasuta” ning salvestage muudatused.