Kuidas kasutada seerianumbreid?

19. aprill 2023


Tegemist on tasulise teenusega. Konsultatsiooni jaoks võta ühendust klienditoega.

 

ERPLY seerianumbrid (meditsiini valdkond, tehnoloogia, teatud seadmed ja nende hooldus) 

(S/N Product Based)

Seerianumber on toodet iseloomustav unikaalne tunnus, mis seob artikli konkreetse numbrikombinatsiooniga. Ilma konkreetset seerianumbrit valimata ei ole võimalik müügitehingut sooritada. Seerianumbrid luuakse ostuprotsessis. See lahendus sobib eelkõige seadmete, toodete vm müügiks, kus igal tootel on unikaalne seerianumber. Seeria liikumine on jälgitav alates ostmisest kuni müümiseni. Hetkel toimib see lahendus ainult ERPLY classic’us. 

Toote loomine 

Ostu ja müügiprotsessiks on vajalik GEN toote olemasolu. Seadete alt luuakse SN (seerianumber) alla väärtuseks maatriksidimensioon GEN. 

 

Seejärel luuakse maatrikstoode ja selle variatsioon GEN toode.

 

Partii tunnusega tooted tekivad ostuprotsessis.

Ostuprotsess

Ostutellimusele lisatakse GEN toode.

 

Kauba saabudes koostatakse ostutellimusest ostusaateleht või ostuarve-saateleht vastavalt ettevõtte äriloogikale. Partii tunnusega toodetel tekib ostuarvele kohe ostutellimusel olev arv välju partii tunnuse sisestamiseks.

 

Partii tunnused sisesatakse käsitsi või skäneeritakse. Peale dokumendi salvestamist lisatakse partii tunnus tootekoodile.

 

Müügiprotsess

Müügitellimusele valitakse GEN toode. Sisestakse kogus ja/või ka hind.

 

Aga on võimalik valida ka konkreetne partii. Sel juhul tuleb toote otsingu väljale sisestada partii tunnus.

 

Kauba väljastamisel koostatakse müügitellimusest saateleht või arve-saateleht vastavalt ettevõtte äriloogikale. Programm lisab arvele punase raamiga väljad partii tunnuse ja koguse sisestamiseks. Kui seerianumbrid on unikaalsed, siis on võimalik seadistada nii, et programm lubab müüa igat seerianumbrit ainult üks tk.

 

Partiid, mille laoseis on 0, arhiveeritakse automaatselt eelnevalt seadistatud aja möödumisel.

 

ERPLY LOT koodid (kaablirullid, säilivustähtajad, partiid) (Lot Number Based)

 

LOT kood omistatakse saabuvale tootele ostudokumendi käsitlemisel. Sama partiinumbriga võib tulla <1 tooteid. Peamine erinevus SN ja LOT vahel ongi saabuvas koguses.

See lahendus sobib eelkõige toiduainetele, toodete, kaablitele vm müügiks, kus ühe partii tunnusega võib olla suurem kogus tooteid. Partiitunnuseks võib olla säilivusaeg, partiinumber vm. Partii liikumine on jälgitav alates ostmisest kuni müümiseni.

Hetkel toimib see lahendus ainult ERPLY classic’us.

Toote loomine

Ostu- ja müügiprotsessiks on vajalik GEN toote olemasolu. Esiteks luuakse maatrikstoode ja selle variatsioon GEN-toode.

 

Partiitunnusega tooted tekivad ostuprotsessis.

Ostuprotsess

Ostutellimusele lisatakse GEN toode.

 

Kui kaup saabub, siis koostatakse ostusaateleht või ostuarve-saateleht sõltuvalt ettevõtte äriloogikast. Järgnevalt pildilt on näha, et üks toode on sisestatud ja kaks veel sisestamisel. Punase raamiga väljale sisestatakse või skäneeritakse partii tunnus (kuupäev, seerianr vm partii tunnus). 

 

Ostudokumendi kinnitamisel võtakse saabunud kogused lattu arvele ning luuakse partiitunnusega tootevariatsioonid. Selles lahenduses võib sama partii tunnusega olla rohkem kui üks toodet.

 

Müügiprotsess

Müügitellimusele valitakse GEN toode. On võimalik valida ka konkreetne partii.

 

Kauba väljastamisel koostatakse müügitellimusest saateleht või arve-saateleht vastavalt ettevõtte äriloogikale. Programm lisab arvele punase raamiga väljad partii tunnuse ja koguse sisestamiseks.

 

Arvele kuvatakse partii tunnus tootenime järel.

 

Kui tooted on müüdud ja laoseis 0, siis arhiveeritakse toode teatud aja pärast. See on seadistatav vastavalt ettevõtte äriloogikale.

 

ERPLY lihtne seerianumber/partiitunnus (S/N Document Based)

 

Lihtne seerianumber/partii tunnus võimaldab iseloomustada müügidokumenti ja sellel olevat toodet. Lihtsa seerianumbri/partii tunnuse korral ei peeta laoarvestust selliselt, et oleks võimaldatud seerianumbrikohased päringud.

Toimib classicus ja Berlinis.

Tootekaardil määratakse linnuksega seerianumbrit vajav toode

 

Müügitellimusele toote sisestamisel seerianumbrit ei küsita. Alles arve koostamisel peab sisesatma või skäneerima seerianumbri. Seerianumbri sisestamine on kohustuslik, enne arvet kinnitada ei saa.

 

Seerianumbri otsing toimub vaid müügidokumentide lõikes.

Näiteks. Klient vajab lahendust, mis võimaldaks näha millise seerianumbriga toode on millisele kliendile müüdud. Lihtne seerianumber lahendab selle olukorra. Müügidokumentide märkuste lahtri abil leitakse dokument üles ning seejärel ka klient jne. 

 

WMS ja seerianumbrid / LOT koodid

 

WMS’i kasutades seerianumbritega toodete vastuvõtmiseks, laologistikaks ja väljastuseks tuleb esmalt defineerida, millist lahendus kasutatakse. Seerianumbrite korral tuleb kõik artiklid skänneerida eraldi, LOT koodi korral on kasutajal võimalus kogust sisestada.

Eeldused:

  1. Ribakoodidega varustatud tooted. Eelistatult SN/LOT samuti prinditud ribakoodina.
  2. Varasemalt loodud ostutellimus kauba vastuvõtmiseks
  3. Varasemalt loodud müügitellimus kauba väljastuseks.
  4. Varasemalt loodud lao liikumise tellimus ühest laost teise liigutamiseks.

 

WMS KOOS laoaadressidega (mh seerianumbrid ja LOT koodid)

 

See on eraldi projekt, palun võta ühendust klienditoega.