Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  21 Oct, 2021
  Püsilink:

  Telema dokument

  Dokumendi liigitus 

  Telema liidestuses on võimalik valida kahe dokumendi liigituse vahel: 2doc ja 4doc

  2doc: Kliendilt tuleb kinnitatud staatusega Müügitellimus Erplysse, millest tehakse edasi Arve-saateleht. Hinnad müügidokumendil sõltuvad seadistusest - a) hind tuleb hinnakirjast nr 1, või b) rakenduvad soodsamad hinnad.

  4doc: Kliendilt tuleb kinnitatud Müügitellimus, mis tuleb pöörata Saateleheks, vastu tuleb Telemalt vastuvõtukinnitus (sisuliselt kinnitamata Arve) ja Erplys kinnitatakse Arve ära, misjärel liigub see Telema süsteemi. Hinnad müügidokumentidel tulevad läbi Telema.

   

   

  Uued konfiguratsiooni parameetrid:

  • telemaWarehouseID Vaikimisi väärtus on 1 (Pealadu algselt)
  • telemaFourDocPricesFromPricelist (1 - hinnad tulevad ka 4DOC puhul hinnakirjast, 0 - hinnad võetakse tellimuselt või tootekaardilt kui tellimusel pole) Vaikimisi väärtus on 0
  • telemaPricesFromPayer (1 - hinnad võetakse maksja hinnakirjast, 0 - hinnad võetakse kauba saaja hinnakirjast). Vaikimisi väärtus on 1

  Kui vaikimisi väärtused ei sobi, pöördu Erply Helpdeski poole abi@erply.com

  Telema atribuutide TelemaDoc tähendused:

  • 0 - ei ole Telema dokument
  • 1 - dokument on saatmisel
  • 2 - dokument on saadetud