Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  21 Oct, 2021
  Püsilink:

  Telema ühenduse aktiveerimine

  Ost. Mida peab Erplyt kasutav ostja tegema Telema ühenduse aktiveerimiseks?

  1. Ühenduse loomine teie Erply ning Telema EDI süsteemi vahel.

  Loo Erplysse kasutajakonto, mida Telema ühendus saab kasutada. Kasutajakontol peavad olema adminni õigused, s.h. nendes ladudes, mille alt EDI liiklus toimub. Edasta Telema kontaktile Erply kasutajakonto number, kasutajanimi ja parool.

  2. Ladude/poodide koodide sünkroniseerimine Telemaga.

  Selleks, et andmeside Erply ning Telema EDI süsteemi vahel saaks toimida, peavad mõlemad süsteemid teadma kasutatavaid ladude/poodide koode. Selleks edasta Telemasse Erplyst nende ladude koodid, mille dokumendid peaksid Telema kaudu liikuma hakkama. Ladude koodid saab Erplyst ("Ladu" -> "Laod / Kauplused").