Keele vahetamisel ei muutu toodete nimetused väljatrükil

26. aprill 2022


Erplys on võimalik määrata toote nimetusetele erinevad tõlked. 

Kui ettevõtte kontol ei ole soovitud keelt, siis võtke ühendust abi@erply.com ning kui soovitud keel on olemas, siis lisatakse see kontole. 

Müügidokumendi koostamisel hetkel olnud keel jääb dokumendi vaikimisi keeleks. Kui dokument on loodud eesti keeles, kuid soovite seda saata inglise keeles, siis lihtsalt Erply keele muutmisest ei ole abi. See muudab dokumendi tõlget väljatrükil, kuid ei muuda toote nime. Põhjuseks on see, et dokumendile tuleb lisada tooted selles keeles, milles soovite hiljem printida. Kui soovite saata inglise keeles, siis tuleb ka dokument luua inglise keeles. 

Kui olete dokumendi koostanud ja ei soovi luua uut lihtsalt selleks, et seda teises keeles saata, siis on võimalus koostada kohandatud väljatrükk, Kohandatud väljatrükk tuleb eelnevalt koostada. Kui peate dokumendi saatma mõnes muus keeles, saate valida kohandatud väljatrükkide loendist õige malli.

Dokumendil on olemas ka seade “Trüki algsete toote/teenusenimedega. Märkige linnuke ette ning sellisel juhul on võimalus printida ka inglise keeles, kui valite loendist ”Trüki ingl. keeles".