Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  29 Sep, 2021
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

   Kliendi import

   Kliendimpordiga saab kliente importida Exceli failide abil.

   Lubatud vormingud:

   • Failid võivad olla kas xlsx või csv (eraldaja tuvastatakse automaatselt)
   • Faili sisu tuleks kodeerida UTF-8 või UTF-16

   Importija protsessivoog kontrollib impordi ajal järgmisi kontrolle:

   1. Kasutaja laadib faili üles ja kirjeldab, kas fail sisaldab päiseid
   2. Kui fail sisaldab päiseid, proovib importija sisu vastavalt sellele automaatselt kaardistada
   3. Kui kaardistatud väljad sisaldavad ühte väljadest, mida saab kasutada olemasolevate klientide leidmiseks, kontrollib see ka kasutajate olemasolu

   Kaardistusosas kuvatakse failist 10 esimest rida, kuid kõik read imporditakse.
   Kaardistussektsioonis on võimalik valida väli, mida kasutatakse olemasolevate klientide otsimiseks. Valikud on saadaval ainult siis, kui üks väljadest on tegelikult kaardistatud.
   Kui leitakse vaste, siis värskendatakse klienti, kui mitte, siis luuakse klient uuena.

   Järgmised väljad kuvatakse olemasolevate klientidega sobitamise võimalustena

   1. Kliendi ID
   2. Täisnimi
   3. Ettevõtte nimi
   4. Telefon
   5. Mobiil
   6. Kood

   Mõni kaardistatud väli loob ka uusi võimalusi, kui olemasolevat ei leita.

   Väljad, mis loovad uued valikud, kui olemasolevat ei leita:

   1. Edastamise tüüp
   2. Grupp
   3. Riik

   Väljad, mis ei loo uusi võimalusi. Sel juhul jäetakse valik tühjaks:

   1. Aadressi liik
   2. Kliendihaldur
   3. Kodupood
   4. Registreeruge poodi
   5. Arve maksja
   6. hinnakirjad
   7. Tegevusala
   • Ettevõtte nime välja kasutatakse selle määramiseks, kas klient on ettevõte või isik.
   • Välja saab kaardistada ja kui selle sisu on täidetud, imporditakse see klient ettevõttena.
   • Kui täidetud on nii ettevõtte nimi kui ka täisnimi, kasutatakse alati kõigepealt ettevõtte nime.
   • Importija võimaldab ühe kliendi impordirea jaoks kaardistada 5 aadressi ja 5 kontaktisikut
   • Aadressiridasid imporditakse ainult siis, kui sisestatud aadressi kliendi jaoks pole. Olemasolevaid aadresse ei uuendata.
   • Kontaktisikuid värskendatakse, kui mõni olemasolev leitakse, või luuakse uus, kui mitte.
   • Kui vastevälja ei kaardistatud ja vastevälja valikut pole määratud, imporditakse kõik read uute klientidena. Enne importimise alustamist kuvatakse kasutajaliides selle kohta hoiatuse.
   • Ühes tunnis jõuab importer lisada või uuendada maksimaalselt 150 000 kirjet. Impordi lubatud maksimumkestus on 24 tundi. Olenevalt, millist infot impordite, võib fail seega maksimaalselt sisaldada:
    • Ainult kliendid: ~3 600 000 kirjet
    • Kliendid, igaühel üks aadress: ~1 800 000 kirjet
    • Kliendid, igaühel üks aadress ja üks kontaktisik: ~1 130 000 kirjet
    • Kliendid, igaühel üks aadress, üks kontaktisik ja püsikliendipunktide summa: ~715 000 kirjet
   • Importer teeb igas tunnis ära sellise hulga tööd nagu API limiit võimaldab ning jätkab järgmisel tunnil poolelijäänud kohast.
   • Tasub siiski arvestada, et mida rohkem andmeid korraga importida, seda pikemalt on API limiit importeri päringute all kinni ning võib takistada teiste integratsioonide tööd. Suured impordid on soovitav teha töövälisel ajal.
   • Kasutajaliidese sektsiooni saab impordi vahel sulgeda, kuna importimistöö toimub brauseriseanssist eraldatud serveris.
   • Tööalast teavet ja töötulemusi hoitakse 24 tundi
   • Leidke see lehel Kliendid → Importige kliendid (uus).

   Omadused:

   • laadige üles XLSX
   • värskendage olemasolevaid kliente - ID, nime või telefoni teel (ainult üks)
   • kuni 5 aadressi importimine
   • Impordi kuni 5 kontakti
   • visuaalne veeru kaardistamine
   • Veeru automaattuvastus
   • eelvaate importimine (näitab uusi / olemasolevaid kirjeid)
   • töötab taustal; importimise ajal ei pea lehte lahti hoidma

   Pange tähele: klientide nime või telefoni värskendamisel imporditakse uued väljad, kus vastav väli on tühi.

   Kõigepealt vali fail ja märgi kui Excel sisaldab veeru päist

   Jätkamiseks kliki

   Mäppimine ehk väljade sidumine.

   Näit. kui tahan uuendada kliendigruppe, siis nii:

   NB! Need, mida uuendada ei soovi, peaks jääma valikuta 

   Alati oleks kõige mõistlikum teha import kliendi ID numbri alusel!

   Kui valikud on tehtud, kinnita nupuga

   Seejärel vali aknas:

   Töötamisel kuvab näit.

   Kui lõpetab, on ekraanil märkus DONE


   Impordi väljade tähendused (sulgudes väärtuse formaat)
   Sugu = gender (female/male)
   E-post = E-invoices enabled (1 = lubatud, 0 = ei ole lubatud; vaikimisi väärtus 0 ehk linnukest ei teki)
   E-arve = Mail sending enabled (1 = lubatud, 0 = ei ole lubatud; vaikimisi väärtus 0 ehk linnukest ei teki)
   Klient ei soovi saada e-posti = E-mail opt out (1 = lubatud, 0 = ei ole lubatud; vaikimisi väärtus 0 ehk linnukest ei teki)
   Sünnikuupäev = Date of Birth (formaat aaaa-kk-pp; näiteks 1990-02-30)
   Müük ainult sularaha eest = Sales for cash only? (1 = lubatud, 0 = ei ole lubatud; vaikimisi väärtus 0 ehk linnukest ei teki)