Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  3 Jan, 2023
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

  Laod / kauplused

  See juhend selgitab, kuidas:

  • Lisada või muuta ettevõtte infot
  • Luua uut ladu või kauplust
  • Muuta ladu või kauplust
  • Luua kassat

  Ettevõtte info lisamine / muutmine

  Minge back office'is Seaded -> Minu ettevõtte info 

  Lehe alumises osas saab aadresse lisada ja muuta.
  Kui aadress on lisatud, klikkige pisikesel salvestamise nupul, see ilmub automaatselt sisestatud aadressirea lõppu.

  Seejärel vajutage Salvesta
  PS! Mitme aadressi lisamisel tuleb iga aadress eraldi salvestada (nupp tekib igale lisatud aadressireale). 

  Uue lao / kaupluse loomine

  Uue lao / kauplused loomiseks minge back office'is Jaekett -> Lisa ladu / kauplus. Kõik ettevõtte infos olevad aadressid on uue lao / kauplused aadressiribal valikus. 
  Sel lehel saab määrata ka hinnakirju, kontaktandmeid, regioonisätteid, kasutajate ligipääsu jm. 
  Sama lehel alaosas saate anda töötajatele lao ligipääsuõiguseid.

  Kui vajalikud seadistused on tehtud, vajutage Salvesta

  Lao / kaupluse muutmine

  Valige soovitud ladu, minnes back office'is Jaekett -> Laod / Kauplused.
  Vajutades soovitud asukoha peale, saate kaardil teha soovitud muudatused. Tehtud muudatuste salvestamiseks vajutage Salvesta.

  Kassa loomine

  Minge back office'is Jaekett -> Lisa kassa. Valige ladu, millega soovite kassa siduda. Kõik loodavas kassas müüdavad asjad lähevad läbi valitud lao. 
  Seejärel määrake kassale nimetus ja muud sätted. Kui olete varasemalt süsteemi käibemaksumäärad juba lisanud, siis saate sobiva määra samuti siit valida.
  Kui kõik sammud on täidetud, klikkige Salvesta

  Kassa loomise täpsem õpetus on leitav kassade juhendist.