Salvesta vs kinnita

2. jaanuar 2023


Kasutegurid müügiarvete salvestamisel

Töö erinevate osakondade vahel
Võimalus salvestada dokumente, viib sujuvama töökorralduseni.
Näiteks müügiosakond saab arveid luua ja salvestada. Kontohaldur saab salvestatud arve avada ning otsustada, kas peaks sellele rakendama allahindlust. Seejärel saab ta dokumendi kinnitada, mis saadetakse edasi kliendile. 

Arvenumbrite säilitamine
Salvestades ja muutes arveid, säilitatakse arvenumbrid. Juba kinnitatud arve kustutamine seda ei võimalda.
Mis on salvesta ja kinnita nuppude erinevus?
Enamik Erply dokumente annab võimaluse see salvestada või kinnitada. 

Salvesta dokument, millega oled töötanud ning soovid hiljem selle juurde naasta. Sellise dokumendi staatus on "koostamisel" ning see ei mõjuta laokoguseid ega käivet.
Kinnita dokument, et rakendada kõik muudatused. Kinnitamisel tekib automaatselt dokumendi number ning enam ei saa muuta ladu ega tootekoguseid ning lisada uusi ridu (va müügitellimustel ja -pakkumistel).

Tegevused mis nõuavad "Kinnita"

Kõik laodokumendid peavad olema kinnitatud, et toimuks varude liikumine.
Laoliikumised (Kui laos ei ole piisavalt varu, kuvatakse error).

Dokumendiväljad, mida ei saa pärast kinnitamist muuta

Järgnevaid ei saa muuta kuna Erply on juba laoliikumise teinud:
Toote lisamine või kustutamine
Dokumendi asukoht (ladu)
Toodete vahetamine
Toote koguste muutmine
Dokumendi koostamise kuupäev

Erandid

Kinnitatud saatelehelt saab tooteid kustutada.
Kinnitatud ostuarvel saab valuutat muuta (maksumust ajakohastatakse tagasiulatuvalt).
Kinnitatud ostuarvele saab lisada lisanduvaid kulusid (maksumust ajakohastatakse tagasiulatuvalt).

Tähtsaid toiminguid

Kui ostuarve on aprilli kuupäevaga, kuid kinnitatakse mais, siis see kajastub maikuu ostuaruandes.
Muudatuste tegemiseks tuleb teha koopia olemasolevast dokumendist ning vana krediteerida või kustutada.