Tee kohandatud aruanne

4. jaanuar 2023


Kohandatud aruande eelised

Tee aruanne kõigest. 

Olenemata sellest, kas teil on üks pood või mitme poe frantsiis, Erply aruandegeneraatoriga saate teha andmepõhiseid otsuseid oma ettevõtte kõigi aspektide kohta.

Võrdlevad aruanded parema ülevaate saamiseks

Kombineerige aruannetes mitu andmestikku, et vaadata kõigi äriprotsesside toimivust. Kõik aruanded koguvad reaalajas andmeid, hoides teie kirjed täpsed.

Levinud aruannete kombinatsioonid hõlmavad järgmist:

Müügiaruanne toodete kaupa

Võrrelge müüke ja nende laekumisi

Vaadake klientide müüki iga kaupluse asukoha järgi

Kuidas kasutada kohandatud aruandeid

Lühidalt

Aruande loomise ülevaade

Kohandatud aruande muutmine ja kustutamine

Andmete valimine

Veergude valimine 

Filtrite seadistamine

Ridade järjestamine

Aruannete grupeerimine

Aruande loomise ülevaade

Back Office oolel liikuge moodulisse “Aruanded” ja valige “Aruandegeneraator”.

Erply kuvab kõigi loodud kohandatud aruannete loendi. Uue kohandatud aruande koostamiseks valige “Lisa uus aruanne”.

Aruandegeneraator avaneb uues aknas, kus te saate määrata kohandatud aruande paigutuse ja sisu.

Kohandatud aruande muutmine ja kustutamine

Aruandegeneraatori lehel kuvatakse kõik teie Erply kontole salvestatud aruanded.

Salvestatud aruandeid saab redigeerida, klõpsates aruande kõrval oleval pliiatsi ja paberi ikoonil. Kohandatud aruandeid saab kustutada, klõpsates aruande kõrval ikooni X.

Andmete valimine tabelite ja väljade all

Kohandatud aruande loomisel tuleb kõigepealt otsustada, milliseid andmeid aruande jaoks vaja on. Need leiate aruannete generaatori jaotisest “Tabelid”.

Kui valite vasakpoolsest loendist andmevälja, tõstab Erply automaatselt esile seotud andmed, mida saab valida ja kohandatud aruandesse lisada.

Kõiki objekte ei saa omavahel kombineerida ("Klient" ja "Toode" on liiga kitsas kategooria ja neid ei saa eraldi valida).

Mõned tüüpilised aruannete kombinatsioonid on järgmised:

„Müügidokument“ + „Müügidokumendi rida“: müügiaaruanne toodete kaupa.

„Müügidokument“ + „Laekumine“: aruanne, mis võrdleb müüki ja laekumisi.

„Müügidokument“ + „Klient“: müügiaaruanne kliendigruppide kaupa.

Märkus: Aruandele andmevälja lisamiseks tehke linnuke ruutu veergu Näita aruandes”.

Aruande näide: kliendi ostuaruanne

Oletame, et soovite aruannet kõigi klientide ostetud kaupade kohta.

Selleks peate koostama müügiandmete põhjal aruande, mis tähendab, et vajate aruandesse andmevälju „Müügidokument“ ja „Müügidokumendi rida“.

Valige “Müügidokumendi rida” all veerg “Toode”. See võimaldab näha kõiki ostetud tooteid.

Valige “Müügidokument” all veerg “Klient”, See võimaldab teil hankida konkreetse kliendi müügiandmeid

Sealt saate vajadusel lisada täiendavaid andmeid, näiteks tootekoode, hankijaid jne.

Veergude valimine

Veerud leiate aruandegeneraatori jaotisest “Väljad”.

Märkige ruudud iga välja kõrval, mille soovite kohandatud aruandesse lisada. Igast valitud väljast saab teie aruande veerg.

Filtrite seadistamine

Selles jaotises kirjeldatakse mõningaid erinevaid filtreid, mida teatud andmekogumid nõuavad, ja nende filtrite kasutamist.

Näited andmete valimisest:

Kuupäevad: määrake aruande kuupäevavahemik.

Dokumendi liik: valige aruandesse dokumentide liik.

Kliendid: valige aruandesse üks või mitu klienti.

Mõned andmeväljad kasutavad võrdusmärgi ("=") kitsendust, mis võimaldab teil valida oma Erply kontolt konkreetse andmevälja.

Võrdusmärgi (“=”) kitsenduse näited:

Ladu

Staatus

Arve koostaja

Dokumendi liik

Oletame, et proovite filtreerida aruannet konkreetse kliendi andmetega. Kui valite kitsenduse =, ilmub rippmenüü kõigi klientide nimedega. Kui teil on vaja rippmenüüst valida mitu üksust, hoidke all klahvi Ctrl ja klõpsake igal üksusel, mille soovite aruandesse lisada.
 

Tühjad väljad:

Te saate filtri väärtuste väljad alati ka tühjaks jätta, mis võimaldab teil väärtust iga kord aruande avamisel kohandada.

Näiteks kui jätate filtri „Klient” tühjaks, saate iga kord, kui aruanne avatakse, valida uue kliendi..

Ridade järjestamine  

Vaikimisi järjekorda ei määrata. Saate määrata oma aruannete esmase ja teisese järjestuse, valides veerud „I” (esmane) või „II” (teisene).

Aruannete grupeerimine

Vaikimisi pole aruannete grupeerimist määratud.

Grupeerimine võib tähendada ühte kahest asjast:

Soovite, et aruandes oleks vahesummad (nt kuvatakse müügikviitungite loend, aga ka iga päeva kogusummad)

Soovite koondaruannet, kus iga rida esindab mingit kogusummat.