Unikaalsed tootekoodid

17. jaanuar 2023


Vaikimisi peavad tootekoodid ja EAN-koodid olema unikaalsed. Mis ühtlasi tähendab, et sama tootekoodi/EAN-koodiga ei saa olla mitut aktiivset toodet. Unikaalne kood on oluline, et vältida olukordi, kus kliendini jõuab vale toode. Samuti aitab see lihtsamini tuvastada toote asukohta laos ning kauba müügist on parem ülevaade. 

Näiteks kui on juba loodud toode, mille tootekood on 100100100, siis samasuguse koodiga toodet enam luua pole võimalik. “Salvesta” nupu vajutamisel tuleb veateade: ​​"Kood" peab olema unikaalne. Väärtus "100100100" on juba olemas.”

Tootele saab lisada sama tootekoodi ainult juhul, kui eelmine sama tootekoodiga toode on arhiveeritud. See tähendab ka seda, et kui toote staatus on juba “arhiveeritud” ja selle toote tootekood on lisatud teisele tootele, siis seda toodet ei ole võimalik selle koodiga muuta staatusesse “aktiivne”. Kummagi tootekoodi tuleb eelnevalt muuta ja seejärel on võimalik staatust muuta. 

Kui toode on “arhiveeritud” staatuses, on võimalik soovi korral muuta tootekood koodiks, mis on lisatud “aktiivsele” tootele. See aga tähendab, et toote staatust pole võimalik “arhiveeritud” staatusest “aktiivseks” muuta. 

Tootekoodide ja EAN-koodide dubleerimise lubamine

Vaikimisi on seadistatud, et koodid peavad olema unikaalsed, kuid seadete all on võimalus lubada ka koodide dubleerimist. 

Seda on võimalik teha Seaded Üldseadistused → otsige seadete alt peatükk “Ladu” → eemaldage linnukesed “Tootekood peab olema unikaalne” ja “EAN-kood peab olema unikaalne” eest. Võimalus on ka lubada ainult ühe variandi dubleerimist. Kui linnukesed on eemaldatud, siis on võimalik lisada tootele koodid/EAN-koodid isegi kui need on juba mõne muu aktiivse toote puhul kasutusel.