Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  20 Apr, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

  Inventuurid (uus)

  Füüsiline inventuur on toodete loendamine (kas kõik või mõni konkreetne rühm; kategooria jne) ühes asukohas. Pärast loenduse tegemist asukohas koostatakse füüsilise inventuuri aruanne. Selles aruandes on võimalik muuta juba loendatud toote arvu; lisage mõni puuduv toode või tehke muid vajalikke muudatusi.

  Erinevused praegusest füüsilisest inventuurist

  Uus inventuur võimaldab tabelit vastavalt kasutaja vajadustele muuta

  1.1 Tabelisse ainult vajalike veergude valimine

  1.2 Rohkem filtreerimisvalikuid

  1.3 Rohkem sortimisvalikuid

  Samuti saab kasutaja inventuuri lisada  juurde rohkem tooteid, kui see on veel pooleli.

  Kasutaja saab juba kinnitatud inventuuri tühistada.

  Füüsiliste inventuuride loend

  Tabelis on kuvatud inventuurid, mis on kas alles pooleli või juba kinnitatud. Ülevaateid sorteeritakse uusimast vanemani. Tabel sisaldab teavet

  inventuuri id

  loomise aeg

  lao nimi

  kui palju tooteid inventuurile on lisatud

  inventuuri olek – kas pooleli või kinnitatud. Kinnituse korral lisandub ka kinnitamise aeg ja kes inventuuri kinnitas

  valikulised filtrid, mis lisati inventuuri koostamise alguses;

  Kas inventuur arvestab ka broneeringuid või mitte

  Loendis kuvatakse ainult need laoseisud, millisele laole on  kasutajal on juurdepääs. Mis tähendab, et kui laos “Asukoht 1” on laos tehtud inventuur, kuid kasutajal puudub juurdepääs sellele laole, siis inventuuri nimekirjas ei kuvata.

  Inventuuri kustutamine

  Tabelis on võimalik ka inventuuri kustutada. Viimase veeruna lisatakse punane prügikasti nupp. Korraga saab kustutada ühe inventuuri. Inventuuri kustutamiseks peavad kasutajal olema õigused inventuuri kustutamiseks (Seaded - Kasutajagrupid - Ava kasutaja grupp - Füüsiline inventuur - Lisa kustutamise õigus).

  Kui kasutajal ei ole õigust inventuuri kustutada ja klõpsates kustutamisnupule, siis ilmub hüpikaken.

  Kasutajale kuvatakse teade "Vabandust, operatsioon on keelatud, kasutajaõigus puudub"

  Kui kasutajal on õigus inventuuri kustutada ja klõpsates nuppu, siis ilmub kinnituse hüpikaken.

  Kui klõpsate nupul "Tühista", siis hüpikaken sulgub ja inventuur jääb alles

  Kui klõpsate “JAH”, hüpikaken sulgub ja inventuur kustutatakse ning seda ei leia loendist

  Uue inventuuri koostamine

  Uue inventuuri saab koostada, klõpsates füüsilise inventuuri vaate vasakus ülanurgas nuppu "Alusta uut inventuuri"

  Uue inventuuri lisamiseks tuleb kasutajale lisada vastavad õigused (Seaded - Kasutajate grupid - Ava kasutaja grupp - Füüsiline inventuur - Lisa inventuuri lisamise õigus).

  Kui klõpsate nupul "Alusta uut inventuuri", ilmub hüpikaken. Sellel hüpikaknal tuleb täita väli „Asukoht”. Kõik asukohad, kuhu kasutajal on juurdepääs, on loetletud rippmenüüs.

  Sellele hüpikaknale on võimalik lisada veel lisa filtreerimisväli. Näiteks konkreetne tootegrupp, kategooria, tarnija, bränd vms. Samuti, kas ainult positiivse laoseisuga tooted või negatiivse laoseisuga ka jne.

  Kui klõpsate sellel hüpikaknal nupul “Alusta uut inventuuri”, siis hüpikaken sulgub ning nõuetele vastavad tooted lisatakse nimekirja.

  Järgmine samm on toodetele loendatud koguste lisamine ja vormi salvestamine. Ainult numbrid ja “.”; Väljale saab lisada “,”, “-”. Kui lisate kümnendkoha eraldajana koma "," teisendatakse see punktiks ".".

  Arvutuste järel täidetakse väljad Loendatud väärtus, Variance Qty ja Variance.

  Inventuuri vorm

  Olemasoleva inventuuri nimekirjast avamisel kuvatakse inventuuri kohta täpsem vaade.

  Üleval vasakus nurgas on info avatud inventuuri kohta - inventuuri number; loodud aeg; ladu ja kas broneeritud kaubad on kaasatud või mitte. Kui inventuurile rakendatakse ka muid filtreid, siis on ka need seal kirjas.

  Kõik inventuurile lisatud tooted on loetletud koos üksikasjadega (tootegrupp; kategooria, hind, kogus jne). Veergude lõpus on iga veergu arvutatud summad. Seda on näha igal lehel.

  Saab valida, mitu toodet ühel lehel kuvatakse (7; 15; 30). Vaikimisi on ühel lehel 15 toodet.

  Ja seda saab leheküljelt lehele liigutada, klõpsates lehekülje numbril või noolenuppudel.

  Inventuuri vormilt lahkumiseks, klõpsates vasakus ülanurgas noolenupul “Tagasi”, kuvatakse nimekiri kõigist koostatud inventuuridest. Kui protsessi käigus tehakse muudatusi, ilmub kinnitus hüpikaken, mis küsib, kas lahkuda salvestamata. Kui klõpsate nupul “OK”, siis muudatusi ei salvestata ja kasutaja lahkub vormist. Kui vajutada nupule “Tühista” või “x”, ilmub uuesti inventuuri vorm, kuhu on võimalik vorm vajadusel salvestada.

  Otsimine

  Tooteid saab otsida iga veeru järgi – nimi, grupp, kood, kogus jne. Otsing leiab iga veeru asukoha veeru päise all.

  Seejärel näidatakse tabelis konkreetsed tooted, et toode oleks lihtsamini leitav (eriti kui tooteid on palju). Otsinguks saab kasutada mitut veergu.

  Kasutada saab ka üldotsingut, mis otsib toote nimetuse järgi; toote kood; EAN veerg.

  Sorteerimine

  Veerge saab sortida alates “väikseimast kuni suurimani” / “A-Z” ja “suurimast väikseimani” / “Z-A”. Need veerud on tähistatud üles- või alla noolega. Sortimise saab veerust eemaldada, tehes paremklõpsu veeru päisel ja valides “Tühjenda sortimine”.

  Filtreerimine

  Kõik veerud kuvatakse tabelis, neid saab filtreerida. Tabelile saab rakendada ühte või mitut filtrit. Filtri lisamiseks veergu saab seda teha vajutades veeru päises olevale filtreerimisnupule. Seejärel kuvatakse filtreerimisvalikud väikesel vahekaardil. Filtreerimissuvandi saab valida, kontrollides neid valikuid ja klõpsates seejärel nuppu "OK". Nendes veergudes, kus filtrid on rakendatud, on filtreerimisnupp tumedam.

  Konkreetse filtri eemaldamiseks saate seda teha, klõpsates uuesti nupul „Filtreerimine” ja tühjendades need suvandid.

  Või kui kõik filtrid tuleb eemaldada, saab seda teha, klõpsates all paremas nurgas nuppu "Tühjenda". Nupp "Tühjenda" on nähtav ainult siis, kui tabelile on rakendatud vähemalt üks filter.

  Arvutused

  Kui väli “Count Qty” on täidetud, saab arvutada ka järgmised väljad - Loendatud väärtus, Variance Qty ja Variance value.

  Loendatud väärtus – kauba maksumus korrutatud kogusega. Näiteks: kauba maksumus: 10 €, loetud: 5 - loendatud väärtus: 50 €

  Variatsioonikogus – erinevus loendatava koguse ja süsteemikoguse vahel (kui lisaartiklid on välistatud, siis ka need). Näiteks:

  1.Broneeritud kaubad on arvestatud. Loeutd kogus: 5, laos olev kogus: 10. See tähendab, et loetud kogus - laosolev kogus = -5 (see ei mõjuta, mis on Broneeritud koguse väärtus)

  2. Broneeritud kaubad ei ole arvestatud. Loeutd kogus: 5, laos olev kogus: 10, Broneeritud kogus: 2 - Loetud kogus - Broneeritud kogus = -3

  Loendamata toodete leidmine

  Kui on tooteid, mida pole veel loendatud (välja Count Qty on tühi), siis on need tooted hõlpsasti leitavad.

  Selleks klõpsake veeru päises Count Qty nuppu filtreerimine – ilmub rippmenüü. Kontrollige valikut (Tühjad) ja klõpsake nuppu "OK". Nimekiri uueneb ja kuvatakse ainult need tooted, mille loendatava koguse väli on tühi.

  Loendamata väljade täitmine nulliga

  Kui loendatud tooteid pole ja kasutaja soovib täita need väljad nulliga, siis on selleks kiire võimalus. Paremas ülanurgas on nupp "Sisesta nullid loendamata toodete jaoks".

  Nupp on nähtav ainult siis, kui inventuuri ei ole kinnitatud. Samuti, kui inventuur on kinnitamata, peab olema vähemalt üks loenduskoguse väli ilma väärtuseta. Vastasel juhul on nupp keelatud ja sellel ei saa klõpsata.

  Kui nõuded on täidetud ja nupule vajutades täidetakse kõik need väljad, millel puudub väärtus, nüüd 0-ga. 

  Muudatuste tagasivõtmine

  Kui kasutaja on sisestanud vale toote või vale väärtuse, siis on võimalik need muudatused tagasi võtta.

  Üks muudatus korraga taastatakse. Seda saab teha nii mitu korda kuni vormi viimase salvestamiseni. Kui vorm on juba salvestatud, ei saa neid enne salvestamist tehtud muudatusi tagasi võtta.

  Puuduvate toodete lisamine kinnitamata inventuuri

  Puuduvaid tooteid saab lisada ainult kinnitamata (käimasolevatele) inventuurile. Kui inventuur on juba kinnitatud, siis ei ole võimalik rohkem tooteid lisada.

  Uute toodete lisamiseks loodud inventuurile tuleb kasutajale lisada vastavad õigused (Seaded - Kasutajate grupid - Ava kasutajagrupp Füüsiline inventuur - Lisa muutmise õigus).

  Kui kinnitamata inventuurist on puudu tooteid, mida ei lisatud automaatselt, siis on võimalik neid lisada. Klõpsake paremas ülanurgas nuppu "+".

  Ilmub uus hüpikaken, kust leiate toote. Sisestage tootekoodist vähemalt 3 tähemärki ja klõpsake suurendusklaasi nuppu (või klõpsake nuppu "Sisesta"). Seejärel kuvatakse hüpikaknas kõik leitud tooted. Valige õige toode ja klõpsake sellel

  Kui toodet veel inventuuris ei ole, siis hüpikaken sulgub ja toode lisatakse nimekirja esimesse reale.

  Kui toode on laoseisus juba olemas, kuvatakse selle kohta teade ja nimekiri jääb avatuks. Hüpikakna saab sulgeda paremas ülanurgas olevast “x” nupust või klõpsates punasel nupul “Tühista”.

  Kui tooteid ei leita, kuvatakse selle kohta teade.

  Kui mõni toode lisatakse just inventuuri ja soovitakse lisada veel üks toode, siis tuleb vorm esmalt salvestada. Vastasel juhul lähevad muudatused kaotsi.

  Inventuuri kinnitamine

  Kui inventuuri olek on veel pooleli ja kasutaja soovib inventuuri kinnitada, saab seda teha inventuuri vormis, klõpsates paremas ülanurgas nuppu “Kinnita”.

  Inventuuri kinnitamiseks tuleb kasutajale lisada vastavad õigused (Seaded - Kasutajagrupid - Ava Kasutajate grupp - füüsiline inventuur - lisa kinnitamise õigus).

  Kui inventuur kinnitatakse eii ole enam võimalik lisada uusi tooteid ega muuta toote kogust.

  Kui on tooteid, mille arv kogus on täitmata, siis peale “Kinnita” nupu vajutamist avaneb hüpikaken. Sellel hüpikaknal on võimalik tühjad väljad nulliga täita (klõpsates "JAH"). Ja vormi on võimalik ka kinnitada nii, et väljad jäävad tühjaks (“EI, kinnita tühjaks jätmisega”).

  Kinnitatud inventuuri avamine

  Kui inventuur on juba kinnitatud, kuid kasutaja leiab vea, mis vajab muutmist, siis on võimalik inventuur tühistada.

  Kasutajale tuleb lisada vastavad õigused oleku muutmiseks kinnitamata (Seaded - Kasutajagrupid - Ava Kasutajate grupp - füüsiline inventuur - Lisa muutmise õigus).

  Paremas ülanurgas on nupp "Tühista kinnitus".

  Pärast sellel nupul klõpsamist on inventuuril olek “Töös”, mis tähendab, et kasutaja saab inventuuri lisada tooteid, samuti muuta/lisa mõne toote loendatavat kogust. Kui kasutaja seejärel inventuuri kinnitab, lisatakse dokumendile uus kinnitusaeg.

  Filtrite loomine

  Kui üldfiltritest on vaja spetsiaalseid filtreid, saab seda teha lihtsalt. Nii inventuurinimekirjal kui ka koostatud inventuurivormil on vasakus alanurgas nupp “Lisa filter”.

  Klõpsates “Lisa filter”, ilmub hüpikaken, kus saab luua uusi filtreid. Saate luua ühe või mitu filtrit, olenemata sellest, kas neid tuleb rakendada kõiki (valides and) või ainult ühe neist filtritest (valides or).

  Hüpikakna uuesti avamisel saab loodud filtreid kustutada. Loodud filtri alguses on punane nupp “x”. Kui klõpsate sellel nupul "x", siis rida eemaldatakse ja see filter tabelile enam ei kehti.

  Kui kõik filtrid (nii üldised kui loodud) tuleb tabelist eemaldada, siis saab seda teha ühe klõpsuga. Alumises paremas nurgas on nupp "Tühjenda". Sellel nupul klõpsates ei rakendata tabelile enam filtreid.

  Inventuuri Export

  Inventuuri ülevaadet on võimalik eksportida Excelisse. Vali kas eksporditakse kõik read või ainult valitud read.