Parameetrid

22. märts 2023


Parameetrite komplektid

Parameetrite komplektide loomine


Parameetrid võimaldavad luua e-poe jaoks täiendavaid toote omadusi. Ühe komplekti alla saab piiramatult väärtusi lisada. Kõik parameetrite komplektid tuleb siduda mõne tootegrupiga. Seejärel on konkreetsesse tootegruppi kuuluvatel toodetel vastavad lisaväljad tootekaardil.

 

Valige vasakul menüüst “Parameetrite komplektid”.
Avaneb parameetrite loetelu ning võimalus lisada uus komplekt.  

 

1. Klikkige pildil rõhutatud sinisel nupul

2. Andke parameetrite grupile nimetus (soovitame anda nii eesti kui ka inglise keelsele väljale väärtus) → “Salvesta”.

3. Uue parameetri lisamisega klikkige “Uus parameeter”

4. Eestikeelne lahter muutub aktiivseks. Andke parameetrile nimetus, näiteks värvus.

5. Valige nimetusele järgnevast loetelust parameetri tüüp:

  • Text = Vaba teksti lahter
  • Number = numbriline väärtus
  • Decimal = Kümnendarv
  • Boolean(True/False) = Jah/Ei valik (kastike, linnukese tegemisel on valik “tõene”
  • List = Nimekiri väärtustest, saab valida ühe väärtuse
  • Multiple-Selection List = Nimekiri väärtustest, saab valida mitu väärtust

6. Salvestage lisatud parameeter → Rea lõpus “Save”. 

7. Näitel on valitud tüübiks “List”. Väärtuste lisamiseks klikime “Vaata valikuvariante”.

8. Lisamiseks klikime “Uus valikuvariant”. Sarnaselt parameetri lisamisele muutub väli aktiivseks ja saame lisada väärtuse nimetuse.  


9. Lisage nii palju väärtuseid kui teil vaja on. Pildil on kuvatud kaks lisatud väärtust ning kolmandat hakatakse lisama. Kui väärtus on reale antud tuleb klikkida “Save”. Väärtuse muutmiseks saate klikkida “Edit”, kustutamiseks “Delete”. 

10. Kui kõik vajalik on lisatud. Klikkige “Sulge”. 

11. Avanes uuesti parameetrite grupi vaade. Soovi korral korrake protsessi ja lisage täiendavaid parameetreid ja nende väärtuseid. 

12. Siduge loodud parameetrite komplekt tootegrupi või -gruppidega.

 

 

13. Tootegruppide valimine tuleb lõpetada nupul “Save” klikkimisega. Nüüd on muudatused salvestatud.

 

14. Avage toode, mis asub mõnes konkreetses tootegrupis. Selleks minge Tooted → Avage konkreetse toote kaart. Soovitame kasutada filtreerimisvõimalust, näiteks kitsendan tulemusi tootegrupi filtri kaudu. Seejärel klikin redigeerimise nupul.   

 

15. Avanenud vaates on meil vasakul toote menüüribal valik “Parameetrid”. Valime selle.

16. Avanevad kõik meie lisatud parameetrigrupi parameetrid ning saame lisada tootele vajalikud väärtused. 

 

17. Väärtuste salvestamiseks klikkige “Salvesta parameetri väärtus”.  

Parameetrigrupid (vana versioon)

Toodetele on võimalik lisada parameetrid, mis võimaldavad tooteid täpsemalt kirjeldada. Parameetrid lisatakse parameetrigruppi. Mooduli avamiseks Classic versioonis: Ladu > parameetrigrupid ja Berlin versioonis: PIM > parameetrigrupid.

Mooduli nägemiseks peavad olema selleks õigused antud, seda saab kontrollida ja muuta Seaded > Kasutajate grupid > ava soovitud kasutajagrupp > Põhimoodulid > Parameetrigrupid

Avades Parameetrigrupid on kuvatud kõik olemasolevad parameetrigrupid. Siin on võimalik neid lisada/muuta/kustutada

Uue parameetri lisamine

Tee soovitud parameetrigrupp aktiivseks sellele klõpsates. Parem hiireklõps avab valikud - muutmiseks klõpsa muuda - selle tulemusel avaneb grupp.

Avanenud parameetrgrupi all asub sektsioon "parameetrid", vajuta selle all olevale kollasele nupule lisa.

Või siis ekraani all paremal nurgas sinist plus märki vajutades (F3).

Avanenud vormile lisage parameetri nimetus, liik, ühik ja määrake, kas parameeter on kohustuslik või mitte.

Kui parameetri liik on valik loetelust, saab valikuvariandid lisada samal vormil. Trükkige lisa valikuvariant lahtrisse soovitud valik ja klõpsake lisa. Korrake protsessi kuni kõik soovitud valikuvariandid on lisatud ning klõpsake salvesta.

Lisatud parameetrid on kuvatud nimekirjana, kus on võimalik nende järjestust muuta ja neid kustutada.

Tootegrupile parameetrigrupi lisamine

Kui parameetrigrupid ja parameetrid on lisatud, siis saab järgmiseks parameetrigrupid tootegrupiga siduda. Selleks peab olema moodul parameetrid aktiveeritud - kui ei ole, siis saata vastava sisuga kiri abi@erply.com.  

1. Ava tootegrupid, selleks mine PIM > Tootegrupid ning ava tootegrupp, kuhu soovite parameetrigrupi lisada.

2. Vali soiv parameetrigrupp loetelust ja seejärel salvesta. Ühe parameetrigrupi saab siduda ühe tootegrupi.

Parameetridele väärtuse lisamine tootekaardil

Nüüd on parameetrite lahtrid kuvatud ning neile saab anda väärtuse.

Parameetrid saab lisada väljatrükile, kui see on loodud kohandatud väljatrükina (Actual Reports). Maksimaalselt kuvatakse 10 parameetrit.