Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  8 Feb, 2022
  Püsilink:
  Also available in:EnglishFinnish

   Laekumised

   Laekumised moodul võimaldab näha kõiki Erplysse tulnud laekumis. Võimalik on näha laekumisega seotud arvet, klienti, kuupäeva, summat ning ka printida kviitungit. Filtrid võimaldavad leida ka arvega seostamata ning kliendiga seostamata laekumis, nii on võimalik laekumist arve või kliendiga hiljem siduda. Laekumised mooduli leiab menüüst Müük - Laekumised