Laekumised

4. jaanuar 2023


Vaata laekumisi

Laekumiste moodul võimaldab näha kõiki Erplysse tulnud laekumisi. Siit saate näha laekumistega seotud arvet, klienti, kuupäeva, summat ning printida selle kviitungit. 
Filtrid võimaldavad leida ka arvega seostamata ning kliendiga seostamata laekumisi, nii on võimalik seda hiljem siduda. Laekumiste mooduli leiate menüüst Müük -> Laekumised

Lisa uus laekumine

Uut laekumist saate lisada back office'is Müük -> Laekumised -> Lisa
Kui olete seal kliendi ära valinud, siis programm annab automaatselt Arve valikusse erinevad arvedokumendid, millega see klient seotud on.
Sealt saate valida sobiva arve, sisestada summa ja Salvestada.

Nii tekib uus laekumine, mis on kinnitatud Teie poolt valitud arvele ning mida on võimalik näha ka kõigi laekumiste alt.

Kui soovite lisada makseviisi, mida Erplys kohe olemas ei ole, siis siin on juhend uute makseviiside loomiseks.

Kreeditarve ja laekumised

Kreeditarvete laekumised kassas

Kui kassas tehakse negatiivne arve ehk kauba tagastus on selle liigiks automaatselt kreeditarve.

Seda saab teha:
tagastamisena tšeki alusel või ilma,
registreerides toote negatiivse kogusega.

Tagastuse lõpetamiseks määratakse laekumise viis, mis tavaliselt on sularaha, mis ka kliendile tagasi antakse. Programm tekitab kreeditarvele laekumise kande miinusega.

Kreeditarvete laekumised arvete moodulis

Tasumata arve korral ehk staatus tasumata ning üleval on võlg.

Näiteks: 

Avame dokumendi → F4 (veel) → koosta kreeditarve → kinnita. Kinnitamise järel tekitab programm laekumise kande kreeditarvele miinusega liigiga “kreeditarvega”.

Ja originaalarvele, millest kreeditarve tehti on automaatselt programm teinud tasakaaluks positiivse laekumise kande kreeditarvega:

Järgnevalt näeme, et kliendil pole enam võlga ning dokumendi staatus on tagastatud:


Tasutud arve korral ja kogu kauba tagastamisel

Kreeditarve koostamisel käitume samuti ehk avame dokumendi → F4 (veel) → koosta kreeditarve → kinnita.

Nüüd on automaatselt tekkinud originaalarvele lisaks laekumise kandele ka laekumine „kreeditarvega“ ehk arvel on niiöelda topelt laekumine. 

Seega muutub esialgne laekumine arvel üleliigseks. Vastavalt soovile me, kas

a) Tagastame kliendile raha ning sel juhul lisame uue laekumise kande originaalarvele miinusmärgiga ja liigiga, kuidas tagasi makstakse, näiteks ülekandega.

Nüüd on originaalarvel kokku 3 laekumist: kaks positiivset ja üks miinusmärgiga. Nüüd on laekumistega korras ning arve ei mõjuta kuidagi kliendi saldot. 

b) Tasutud summa jääb kliendile ettemaksuks, siis avatakse laekumise kanne ja seotakse arvest lahti, jättes arve lahter tühjaks ehk klõpsame konkreetse laekumise peal (algne kliendi tasutud laekumine) ja eemaldame arve lahtrist väärtuse, salvestame. 

 

Nii tekib laekumine, mis on arvega sidumata ja mida saab siduda teiste arvetega. Antud originaalarve jääb seotuks vaid kreeditarvega. 

Laekumist saame kliendi mõne teise arvega siduda minnes Müük Seosta laekumised arvetega. 

Kui arve ise on juba tasutud 100% ja vaid osa arvest kuulub krediteerimisele 

Ava originaaldokument  → F4 (veel) → Koosta kreeditarve → redigeeri ridu/kogused → kinnita

Kuna kreeditarvele jääb vaid osa müüdud kaubast, siis tekib originaalarvele laekumise kanne kreeditarvega kreeditarve summas.

Näiteks:

Seega muutub esialgne laekumine arvel liiga suureks. Vastavalt soovile me, kas

a) Maksame kliendile konkreetse summa ulatuses raha tagasi, siis lisame uue laekumise kande originaalarvele miinusmärgiga ja liigiga, kuidas tagasi makstakse. Miinusmärgiga summa peab olema sama, mis kreeditarvega laekumise summa, aga negatiivne. 

Näiteks koostasime kreeditarve väärtusega 76.8€, siis tekkis kreeditarvega positiivne laekumine samas summas ning nüüd tagastame selle summa kliendile sularahas, siis lisame laekumise -76.8€ laekumiseliigiga sularahas:

b) Kui klient soovib summat jätta ettemaksuks, siis avatakse laekumise kanne ja redigeeritakse laekunud summa kreeditarve summa võrra väiksemaks ja lisatakse kreeditarve summas positiivse märgiga laekumise kanne, mis jääb antud arvega sidumata ja seega ettemaksuks.

Antud näite puhul muudame originaal kande summa 76.8€ võrra väiksemaks ehk muudame kande suuruseks 38.4€ (sest 115.2 - 76.8  = 38.4)

Ning lisame uue laekumise summas 76.8€, mida ei seosta ühegi arvega. Nii tekib kliendile saldo 76.8€ ja saame selle arvega seostada Müük Seosta laekumised arvetega.

Mida tuleks kontrollida, kui laekumised ja arved ei ühildu?

Siin on juhend, mida tuleks kontrollida, kui laekumised ja arved ei ühildu. 

Impordid laekumisi Erplysse

Importides laekumisi Erplysse võib-olla juhtunud nii, et mõned laekumised ei ühildu arvega. Näiteks on viga viitenumbris või on erinevus kliendi nimes. Arved saab näha ja seostada laekumistega, kui minna müük->ühenda imporditud laekumised. Seal on võimalik näha, kas on laekumisi, mis ei ole seostunud arvega.

Kontrolli arvete ja laekumiste aruannet

Erplys on aruanne, mis võimaldab filtreerida tehtud arveid perioodi, kliendi või lao põhjal. Aruandes näitab samuti laekunud summat ja maksetähtaega. Kui on arved, millel ei ole laekumist ja millel on endiselt tasumisele kuuluv summa siis näeb neid arveid antud aruandest.

Kontrolli arve kuupäeva ja laekumise kuupäeva

Kui olete teinud arve kuupäevaga 31.09.21, aga klient maksab järgmisel päeval, mis on 01.10.21, siis laekumine kajastub oktoobris, aga arve on septembris. See võib põhjustada erinevust laekumiste kokkuvõtvates summades septembris ja oktoobris.