Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  14 Jul, 2021
  Püsilink:

   Tarnetingimused

   Tarnetingimusi saab lisada müügidokumentidele juhul, kui on lisaks Tarneklausele veel informatsiooni tingimuste kohta. Seda saab teha, kui minna Ladu - Tarnetingimused - Lisa - kui tingimused on süsteemi lisatud, siis kui avada müügidokument, siis Tarne info juures on valik Tarnetingimused. Sellele vajutades avaneb rippmenüü kus on kuvatud teie lisatud Ternetingimused.