Wiki

    Võtke ühendust toega:

    Email: abi@erply.com

    offline kassa logi

    Seadistamiseks

    SeadistamiseksTeavitab andmete sünkroniseerimisest. Nupu all olevad numbrid näitavad, kui palju tooteid on parasjagu sünkroniseeritudTeavitab internetiühenduse olemasolust. Kui nupp läheb punaseks, si...