Wiki

    Võtke ühendust toega:

    Email: abi@erply.com

    wms 2 laoaadressidega

    WMS laoaadressidega

    Laoaadressidega WMS'i kasutamiseks on eelnevalt vaja aktiveerida „quantities in bins“ moodul. WMS'i kasutajal peab olema kasutajagrupi õigustes lubatud "Other apps"WMS'i sisselogimine on aadressilt: h...