Tuotteiden varastokirjaukset


Jokainen tuotteiden varastosaldon lisääminen käsitellään Erplyssä varastokirjaustapahtumana, joko varastokirjauksena tai ostolaskun/osto-lähetyslistan hyväksymisellä.  Varastokirjauksia on mahdollista tehdä usealla eri tavalla:

VARASTO -> Varastokirjaukset /  Varaston rekisteröinnit ->  Uusi varastokirjaus / Lisää
Tuotekortin INVENTAARIO välilehdellä määrän lisäämisellä.  Huomio, että kirjauksessa käytään tuotekortin alinta ns. oletushintaa, eikä rekisteröinnin tallennuksen yhteydessä hintaa voi muuttaa, mutta rekisteröinnin hinta on mahdollista muuttaa rekisteröinnin dokumentille, kun käyttäjällä on riittävästi oikeuksia se tehdä. 
Inventaariossa, kun laskennassa tallennettu määrä on enemmän, kun tuotekortilla oleva määrä, tulee Inventointilistauksen hyväksymisen jälkeen rekisteröimisen hyväksymiseksi linkki -> Laadi rekisteröinti
Ostolaskun tai oston lasku-lähetyslistan hyväksyminen ottaa tuotteet varastosaldoille. Ostodokumentin tyyppi riippuu tilin asetuksista. 
Tuotteiden massatuonnilla. Kun taulukossa on parina sarakkeet “varastosaldo” ja “rekisterihinta”, luo järjestelmä näiden tietokenttien avulla tuotteille automaattisesti varastorekisröinnit tuonnin yhteydessä.