Tuotteiden massatuonti

6. marraskuuta 2023Tuontityökalu on käytettävissä kaikilla tileillä, mutta eri käyttöliittymäversioista se löytyy hieman erilailla. Mustasta yläpalkista se löytyy TUOTTEET -> Product Importer ja sinisestä yläpalkista Tuotteet -> Tuo tuotteet.

Tuontityökalun toiminta:

 • Tuontitaulukon tiedostomuodon on oltava CSV tai XLSX
 • Ensimmäisenä on valittava toiminnon tyyppi

Massatuonnin toiminnon tyyppien valinnat:

 • Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia yksinkertaisia tuotteita → Add & Update Products
 • Lisää yksinkertaisia tuotteita → Add Products
 • Päivitä tuotteiden tietoja → Update Products
 • Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia matriisituotteita → Add & Update Matrix Products
 • Lisää matriisituotteita → Add Matrix Products
 • Päivitä matriisituotteiden tietoja → Update Matrix Products
   
 • Valitse tiedosto tietokoneelta ja kun tiedostossa on ensimmäisenä otsikko rivi aktivoi valinta File has headers ja sen jälkeen Create. Jos “File has header” valintaa ei valita ja tiedossa kuitenkin on otsikkorivi järjestelmä yrittää luoda myös heti ensimmäisestä rivistä tuotteita, joten tuonti epäonnistuu. 
 • Näkymä siirtyy Main Configuration, näkymään, jossa on valittava yksilöllinen tunnistetieto jo olemassa oleville tuotteille, oletuksena näytetään kentää tuotekoodia/Product Code. Tunnisteena voi myös käyttää:
  • järjestelmän ID tunnusta
  • EAN koodia
  • Valmistajan koodia
  • Koodeja 3, 5, 6, 7 tai 8
  • Tuotteen nimeä
 • Mikäli taulukossa on tyhjiä soluja joiden tuotekorttien kenttiä ei päivitetä on aktivoitava valinta "ignore empty values"
 • Varastopaikan valinta on pakollinen, huomio asetus mikäli käytössä on useampia varastopaikkoja ja on tarve päivittää varastosaldoja
 • Kun tuonnin pääasetukset ovat valmiit siirry “Data Mapping” välilehdelle
 • Ensimäisessä “Action” sarakkeessa näkyy jo vihje siitä voiko tuoterivin päivitää vai löytääkö järjestelmä siitä jonkin ongelman, Skip ilmoitusten rivit kannattaa tarkistaa tai muuttaa mappauksen eli yhdistämisien asetuksia
 • Tärkein vaihe on valita oikea taulukon sarakkeen ja järjestelmän arvon mappaus
 • Järjestelmän tunnistama kenttä näkyy rivillä vihreänä
 • Taulukon sarakkeita voi poistaa tuonnista klikkaamalla sarakkeen otsikkoa ja avautuvasta ikkunasta painikkeesta “Remove mapping”, näitä sarakkeita ei huomioida tuonnissa lainkaan
 • Kun tarvittavat sarakkeet on mapattu klikkaa painiketta "Apply and validate configuration" , jos virheitä ei tarkistuksessa havaita muutuu "Confirm and start import" painike vihreäksi josta tuonti voidaan aloittaa. Mikäli virheitä havaitaan siitä tulee ilmoitus sivun yläreunaan, jonka mukaan voi tehdä tarvittavat korjaukset ja palata hyväksyntään uudelleen
 • "Confirm and start import" jälkeen näkymä siirtyy viimeiseen hyväksynnän osaan. Näkymässä voi valita annetaanko järjestelmän oppia ko. mappauksen valinnoista seuraavaa tuontia varten kohdassa“Let importer learn from currently set mapping data. When used then next time similar fields will be automapped for you.”. Import lähtee käyntiin “Confim” painikkeesta.

 

 

 • Then press Confirm again and the system will import the products.
 • At the end of the import, a view shows where you can download the Import Report (Download Report), which products were imported and, if necessary, you can also roll back the import (Roll back import), but only without leaving the import page.


 

 • “Back to import history” painikkeesta näkymä palaa alkuun, jossa on myös nähtävissä viimeisen vuorokauden aikana tehdyt tuonnit ja niiden tilat